Dünya Bankası sıralaması değişmedi

11.04.2008 Cuma 11:40
  metin boyutu

  Milli gelirdeki yükseliş, Türkiye'nin Dünya Bankası sıralamasındaki yerini değiştirmedi.

  Yeni seri hesaplamalara göre, Türkiye'nin milli geliri ve kişi başına milli gelirindeki artış, halen Türkiye'nin içinde bulunduğu, "üst orta gelir" kategorisindeki yerini değiştirmiyor.
   
  Dünya Bankası uzmanları, son verilere göre, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gruptaki ülkelerin kişi başı milli gelirinin (Atlas metoduna göre) 3.596 ile 11.115 dolar arası olarak açıklandığını hatırlattı.
   
  Milli gelir hesaplanmasındaki revizyona rağmen kişi başına milli geliri, bu gelir aralığında olduğu için Türkiye'nin konumunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
   
  Dünya Bankası uzmanları, Türkiye'nin, bir üst grup olan A Üst Gelir Grubu'na mensup ülkeler arasına girebilmesi için kişi başına milli gelirde 11 bin 115 doları aşması gerektiğini vurguluyorlar.
   
  Türkiye'de milli gelir, en son 2007 yılı GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) değeri, cari fiyatlarla yüzde 12.9'luk artışla, ABD doları cinsinden ise yüzde 25.1 artışla 658 milyar 786 milyon dolar olarak hesaplandı.
   
  2007 yılında, kişi başına GSYH değeri, bir başka deyişle kişi başına milli gelir de, cari fiyatlarla ABD doları cinsinden 9 bin 333 dolara yükseldi.

  Dakika dakika neler oluyor? Öğrenmek için hemen tıklayın.