Tarıma 2013'te 9,1 milyar lira destek

Ekonomi
29.10.2012 Pazartesi 13:13
  metin boyutu

  Bu yıl 7 milyar 786 milyon lira olarak gerçekleşmesi öngörülen tarım destekleme bütçesi, önümüzdeki yıl yüzde 16,9 artışla 9 milyar 102 milyon liraya yükselecek.

  Tarım destekleme bütçesinin ayrıntıları belli oldu.

  AA muhabirinin, 2013 Yılı Programı'ndan derlediği bilgilere göre, önümüzdeki yıl alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerine 2 milyar 591 milyon lira, fark ödemesi destekleme hizmetlerine 3 milyar 117 milyon lira, hayvancılık desteklerine de 2 milyar 464 milyon lira ayrılacak.

  Alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerinin 205 milyon lirası organik tarım, iyi tarım, toprak analizi için kullanılacak.

  Mazot için 630 milyon lira, gübre için 760 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı için 115 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanlarının korunması için 40 milyon lira ödenecek.

  2013 yılında fındık için de 720 milyon lira ödeme yapılması öngörülüyor.

  Öte yandan, bu yıl verilmeyecek patates siğili desteği, önümüzdeki yıl 13 milyon lira olacak. Çay budama tazminatı ve masrafları için de 108 milyon lira destek sağlanacak.

  Fark ödemesi destekleme hizmetlerine de 3 milyar 117 milyon lira ayrılacak. Bu miktarın 1 milyar 620 milyon lirası arz açığı olan ürünler için, 1 milyar 270 milyon lirası hububat, 170 milyon lirası çay, 57 milyon lirası ise bakliyat (kuru fasulye, nohut, mercimek) için kullanılacak.

  Hayvancılık destek ödemelerine 2 milyar 464 milyon lira

  Önümüzdeki yıl hayvancılık destek ödemelerine 2 milyar 464 milyon lira, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklere 399 milyon lira, tarım sigortası destekleme hizmetlerine 316 milyon lira ödenecek.

  Diğer tarımsal amaçlı desteklere ise 88 milyon lira ayrılacak. GAP Eylem Planı kırsal kalkınma ve hayvancılık destekleri de 127 milyon lira olacak.

  Tarım destekleme bütçesinin dağılımı şöyle: (cari fiyatlarla, milyon TL)

  2012 2013
  Alan Bazlı Tarımsal Dest. Ödemeleri 2.430 2.591
  DGD 0 0
  Alan Bazlı Ek Ödeme (Organik Tarım,İyi Tarım, Toprak Analizi) 172 205
  Mazot 581 630
  Gübre 695 760
  Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanımı 130 115
  Çevre Amaçlı Tarım Alanlarının Korunması 34 40
  Fındık 710 720
  Alternatif Ürün Ödemeleri 8 0
  Tütün 0 0
  Fındık 8 0
  Telafi Edici Ödemeler 100 121
  Patates Siğili Desteği 0 13
  Çay Budama Tazminatı ve Masrafları 100 108
  Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri 2.400 3.117
  Arz Açığı Olan Ürünlere Ödemeler 1.510 1.620
  Hububat 707 1.270
  Çay 148 170
  Bakliyat (Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek) 35 57
  Hayvancılık Destek Ödemeleri 2.183 2.464
  Kırs. Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekleme 309 399
  Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri 290 316
  Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler 45 88
  TOPLAM 7.657 8.975
  Afetten Zarar Gören Çiftçi Yard. Öd. 0 0
  GAP Eylem Planı Kırsal Kalkınma ve Hayvancılık Destekleri 120 127
  GENEL TOPLAM 7.786 9.102

  Dakika dakika neler oluyor? Öğrenmek için hemen tıklayın.