Son Dakika

MHP'den DTP'ye karşı dokunulmazlık adımı

A A

14.11.2007 - 13:02 Son Güncelleme:

MHP, "Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik suçlarda, milletvekilliği dokunulmazlığının hemen kaldırılması" yönündeki Anayasa değişikliği teklifini, partili milletvekillerinin imzasına açtı.

MHP'den DTP'ye karşı dokunulmazlık adımı

Genel Başkan Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında, "İlk önce, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylem ve suçlar için dokunulmazlık zırhını hemen kaldıralım" önerisinde bulunmuştu.
 
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, tek maddelik bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladıklarını, bu teklifi partili milletvekillerinin imzasına açtıklarını bildirdi.
 
Vural, "Anayasa değişikliği teklifi verebilmek için 110 milletvekilinin imzasına ihtiyaç var. Bizim sayımız buna yeterli değil. Bu suçlarla ilgili AKP ve CHP de rahatsız. Dolayısıyla bu konuda Meclis'te bir mutabakat olduğunu düşünüyoruz. 70 milletvekili arkadaşımızın imzasını alacağız ve teklifi AKP ve CHP gruplarına götüreceğiz" dedi.
 
Vural, gruplar arasında bir mutabakat olursa, ortak teklif halinde Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.
 
AK Parti teklifi inceleyecek
 
AK Parti ise, MHP'nin, "Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik suçlarda, milletvekilliği dokunulmazlığının hemen kaldırılması" konusunda hazırladığı anayasa değişikliği teklifini, hukukçulara inceletme kararı aldı.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin MHP'nin talebini karşıladığını söyledi, 83'üncü maddenin 14'üncü maddede sayılan suçları kapsam dışında tuttuğunu hatırlattı.
 
Anayasanın "Yasama dokunulmazlığı" başlıklı 83'üncü maddesi, TBMM üyelerinin, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis'te ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclis tarafından başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacaklarını düzenliyor.
 
83'üncü maddenin içeriği

"Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14'üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır. TBMM üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. TBMM'deki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz."
 
14'üncü maddenin içeriği
 
Anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması" başlıklı 14'üncü maddesi ise şöyle:
 
"Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir."
 
AKP: "TBMM linç vasıtası olamaz"
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, konuya ilişkin olarak, "Dokunulmazlıklarla ilgili savcıların bu konularla ilgili hazırlamış oldukları iddianameler ve bunlarla ilgili deliller, TBMM'nin önüne gelir, eğer hakikaten orada ciddi bir suç unsuru görülürse, prosedüre göre TBMM bu dokunulmazlığı kaldırır.
Ama TBMM hiçbir zaman bir lincin vasıtası olamaz" dedi.
 
Fırat, "Dolayısıyla peşin olarak 'şunların dosyaları gelirse kaldıralım', 'şunların dosyası gelirse bekletelim' diye bir niyette de olabilmemiz mümkün değil. Bu hukuk devletinin temel ilkeleriyle çatışmaktadır" ifadesini kullandı.