"Türkiye'de 12 aktif terör örgütü var"

"Türkiye'de 12 aktif terör örgütü var"

"Türkiye'de 12 aktif terör örgütü var"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de "aktif durumda" 12 terör örgütünün bulunduğunu, bunlardan 4'ünün yasadışı sol, 3'ünün bölücü, 5'inin de dini motifli örgütler olduğunu açıkladı.

Emniyet'in araştırmasına göre, terör örgütü PKK mensupları eğitim seviyesi en düşük kişilerden oluşuyor.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de "aktif" durumda olan 12 terör örgütü var.
 
Bunlar, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C), MKP (Maoist Komünist Partisi), TKP/ML - KONFERANS, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) adlı yasa dışı sol örgütler, PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi-KHK), Kürdistan Devrim Partisi (PŞK), Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur (PDK/Bakur) adlı bölücü örgütler ile Hizbullah, Hilafet Devleti (HD), İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C),Tevhid-Selam (Kudüs Ordusu) ve El Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması adlı örgütlerden oluşuyor.
 
Emniyet'in, 262 tutuklu terör örgütü PKK mensubu üzerinde yaptığı araştırmaya göre, teröristlerin yüzde 54'ü 14-25, yüzde 34'ü 26-37, yüzde 12'si ise 38-58 yaş grubunda yer alıyor.
 
Terör örgütü PKK mensuplarının yüzde 11'i üniversite mezunu, yüzde 16'sı lise mezunu, yüzde 13'ü ortaokul mezunu, yüzde 39'u ilkokul mezunu, yüzde 12'si okur-yazar, yüzde 9'u ise okuma yazması olmayanlardan oluşuyor.
 
10 yaşında çocuklar da örgüt bünyesinde
 
Dini referans alan terör örgütleri mensupları üzerinde de benzer bir çalışma yapan uzmanların, dini motifli terör örgütü mensubu 200 kişinin dosyaları üzerinde yaptıkları araştırmaya göre, örgüt mensuplarının yüzde 2.5'i 10-14 yaş grubunda bulunuyor.
 
Örgüt üyelerinin yüzde 72.5'i 15-25 arasındaki gençlerden oluşurken, yüzde 17'si 25-29, yüzde 6'sı 30-34, yüzde 2'si de 35-65 yaş aralığında yer alıyor.
 
Öğrenim durumlarına bakıldığında, dini motifli terör örgütü mensuplarının yüzde 22.5'inin yüksekokul mezunu, yüzde 40.5'inin lise, yüzde 14'inin ortaokul, yüzde 19'unun ilkokul mezunu, yüzde 2.5'inin okur-yazar, yüzde 1.5'inin de okuma-yazma bilmediği görülüyor.
 
Sol terör örgütü mensubu 826 tutuklu üzerinde yapılan araştırmaya göre ise örgüt üyelerinin yüzde 65'i 14-25, yüzde 16.8'i 25-30 yaş grubunda, yüzde 17.5'i ise 30 yaşın üzerinde bulunuyor.
 
Sol terör örgütü mensuplarının yüzde 20.4'ü yüksekokul mezunu ya da öğrencisi, yüzde 33.5'i lise mezunu ya da öğrencisi, yüzde 14'ü ortaokul mezunu, yüzde 29.9'u ilkokul mezunu, yüzde 1.9'u ise okuma-yazma bilmiyor.
 
Ailelere görev düşüyor
 
Yapılan araştırmalar, özellikle 14-25 yaş grubundaki lise ve üniversite çağındaki gençlerin, Türkiye'de faaliyet yürüten terör örgütlerinin en büyük hedef kitlesi olduğunu gösteriyor.
 
Emniyet yetkilileri, gençlerin terör batağına düşmemesi için başta ebeveynler olmak üzere yakın çevresine önemli görevler düştüğünü söylediler.
 
Gençlik döneminin çok kritik olduğunun altını çizen yetkililer, çocukluktan ergenliğe adım atılırken görülen fizyonomik değişikliklerin ilk zamanlarda gençleri olumsuz yönde etkilediğini ifade ettiler.
 
Ergenlik dönemi ile gençliğe ilk adımını atan bireyin fizyonomisindeki orantısız ve karmaşık görüntünün psikolojilerini bozduğu belirtilirken, gençlerin aşırı alıngan davranmaları, başkalarına acımasızca eleştirilerde bulundukları halde, hiç eleştiriye tahammül edemedikleri, coşkulu ve hayalci olmaları, otoriteden devlete varana kadar her şeyi eleştirme eğilimi taşımalarının buna en iyi örnekler olduğu kaydedildi.
 
Gençlerin sergiledikleri bu davranışlarıyla ana babadan otorite figürünü temsil eden öğretmen ve devlete kadar herkese bir mesaj verdiğinde hemfikir olan yetkililer, bu dönemde anne babalarla gençler arasında iletişim kopukluklarına neden olabilecek çatışmaların çıktığını bildirdiler.
 
Gençleri kandırıyorlar
 
"Satanist gruplar ve terör örgütlerinin de tam bu kavşakta gençlerin karşısına çıktığını ve onu kazanana kadar ileride bedelini fazlasıyla almak üzere sözde sevgiyi, saygıyı ve değeri gençlerin arzuladığı bir şekilde verdiklerini" belirten terör uzmanları, örgütlerin, zihnini, kalbini ve ruhunu avuçlarını içerisine aldığı gencin örgüt dışına çıkmak istese de, çıkmasına izin vermediklerini kaydettiler.
 
Terör örgütleri, gençlerin aile yapısı, zaafları, arkadaşları vevekonomik durumunu araştırarak onlara yaklaşırken, bağlantı kurdukları kişilere kendi yayın organlarını okutarak "beyin yıkama" faaliyetine girişiyorlar.
 
Terör örgütleri, kazandığı militanların beyinlerini ve ruhlarını, örgütün amaçlarına göre şartlandırma faaliyetini, bu kadarlada bırakmıyor; yeni kazandığı militanlarının algılama dünyalarına da nüfuz ederek, örgütün idealleri ve amaçlarından başka herhangi bir şey düşünmelerini önlüyorlar.
 
Gençlerin terör örgütlerinin ağına düşmesinin önüne geçilmesinde medyaya da önemli görevler düştüğünü kaydeden emniyet yetkilileri, medyanın özellikle gençliği zararlı alışkanlıklara, ideolojilere, akımlara özendirici yayınlar yapmamaları gerektiğini belirttiler.