Akman'ın RTÜK üyeliği devam ediyor

Akman'ın RTÜK üyeliği devam ediyor

Akman'ın RTÜK üyeliği devam ediyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu toplantısında, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın üyeliğinin düşürülmesi talebi, 3'e karşı 5 oyla reddedildi. Zahid Akman'ın RTÜK üst kurulu üyeliği de başkanlık görevi de sürüyor.

Açıklama, RTÜK Başkanvekili Abdulvahap Darendeli'den geldi.

RTÜK toplantısı sonrasında açıklama yapan Darendeli, RTÜK Kanunu'nun 18. maddesi işletildiğini belirterek, "Çoğunluğun görüşünü açıklıyorum; tekrar görüşülmesine, mütalaa edilmesine ve yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığına karar verildi" dedi; karara yönelik yargı yolunun açık olduğunu söyledi.

Darendeli, aynı konunun 19 Eylül 2008 tarihinde de gündeme geldiğini ancak 3 RTÜK üyesinin bugün Akman'ın mal varlığına tedbir konulması sonrasında yeni bilgi ve belgeler olduğu iddiasıyla konuyu tekrar gündeme taşıdıklarını söyledi.

Darendeli, Üst Kurul olarak kanunilik ilkesinde çalıştıkları için öncelikli olarak bu dilekçenin işleme konulup konulmayacağını oyladıklarını bildirerek, birinci aşamada Akman'ın da katıldığı toplantıyla 3 RTÜK üyesinin dilekçesini "konunun önemine binaen" oy birliğiyle gündeme aldıklarını belirtti.

Abdulvahap Darendeli, ikinci aşamada Akman'ın kendisini ilgilendirdiği için görüşmelere katılmadığını, başkanlığında yapılan görüşmede konunun 3'e karşı 5 oyla reddedildiğini bildirdi.

Dilekçe 2 bölümden oluşuyor


Darendeli, 3 RTÜK üyesinin dilekçenin 2 bölümden oluştuğunu ifade ederek, "Daha önceki 19 Eylül kararında da bunu açıklamıştım. Bu sef1er, yeni bilgi ve belge olduğunu söylüyorlar. Dilekçelerinde daha önceki beyanlarına ek olarak Sayın Zahid Akman'ın özel radyo ve televizyonlardaki yönetici ve ortaklığının kendisinin 9. madde gereğince görevinden çekilmiş sayılmasını gerektireceğini, daha önceki dilekçeye de bir ek olarak Sayın Zahid Akman'ın halen Hayat Yapı Görsel AŞ ve Rehber AŞ'de halen devam etmekte olan yönetici ve ortaklığının olduğunun iddiasını dile getirdiler.

Malum bu söylediğimiz şirket radyo ve televizyon alanında faaliyet gösteren bir şirket. 'Bu nedenle yasal engel var' iddiasını getirdiler. Bir başka iddia da görülmekte olan bir ceza soruşturması. Hepimizin bildiği Türkiye şu anda Ankara Başsavcılığınca yürütülen bir ceza soruşturmasında, soruşturma evresinde olan bir tatbikatla ilgili olarak Sayın Akman hakkında mallarına tedbir konulması karar verildiği, bunun önemli bir aşama olduğu, bir yargı kararı olduğu, bunun 9. maddenin işletilmesini gerektirdiğini arkadaşlarımız dilekçelerinde ortaya koydular ve bunu Kurulumuzda müzakere ettik" dedi.

Kurul'da herkesin kendi düşüncesini söyleme imkanı bulduğunu ifade eden Darendeli, "Gerçekten medeni ve demokrat bir tartışma içerisinde ve kanunlar çerçevesinde ve neye yetkiliysek o konuda, o konunun dışına çıkmadan bir karar almaya gayret ettik. Bu iddialar sonucunda RTÜK, 10 Haziran 2009 tarihinde basına yazılı olarak vereceğimiz kararını vermiştir. Kararımızda özetle; dilekçe sahiplerinin iddia ettikleri yeni belge ve bilgilerin RTÜK Başkanı'nı görevden almaya yeterli olmadığını, yönetmeliğimizin 18. maddesi gereğince, daha önce görüşülen ve karar bağlanılan hususların tekrar Üst Kurul kararına tabidir diyor 18. madde. Bu maddeyi işleterek çoğunluğun görüşünü açıklıyorum; tekrar görüşülmesine, mütalaa edilmesine ve yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığına karar verildi. Aksi yönde olan arkadaşlarımız 9. maddenin işletilmesinin gerektiğini, bunun 18. madde kapsamında olmayacağını, özellikle ve demin söylediğim gibi eski iddialara ek olarak söyledikleri özel radyo ve televizyon kuruluşunda yönetici ve ortak olma ve bir medya patronunun ortağı ilişkisi içerisinde bulunma dilekçelerinde var. Bir diğer somut iddia da Cumhuriyet Savcılığı aşamasındaki soruşturmasında mal varlığına tedbir konulmasının Sayın Akman'ın başkanlığının ve üyeliğinin düşürülmesine neden olacağı gerekçesiyle bu karar katılmadılar. Kararımızı oy çokluğuyla aldık. Karar 5'e 3 çıktı" diye konuştu.

"Tekrar aday olması teknik olarak mümkün"

RTÜK üyesi Şaban Sevinç de RTÜK Başkanı Akman'ın görev süresinin dolacağı 14 Temmuz'dan sonra yeniden aday olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, "Sayın Başkan 14 Temmuz'da başkanlık süresinin bittiğini ve başkanlığa çok olağanüstü bir gelişme olmazsa yeniden aday olmayacağını belirtti. Ancak bildiğiniz gibi üyeliği 2013 yılına kadar sürüyor, bir istifa, Kurul kararıyla görevden alma olmazsa. Dolayısıyla üye olarak görev yapacağını ifade etti Kurul'da" dedi.

Bir gazetecinin , "Diğer üyelerin başkan adayı olarak gösterme durumu söz konusu olabilir mi? O durumda ne olur?" sorusuna Sevinç, "Teknik olarak mümkün. Teknik olarak kendisi aday olmasa da diğer üye arkadaşların kendisiniaşkanlığa aday gösterip seçmeleri mümkün, ama ben o yolun işletileceğini düşünmüyorum, gördüğüm kadarıyla" yanıtı verdi.

Sevinç, bir başka soru üzerine de kararı yargıya taşıyıp taşımayacaklarını 3 üye olarak yarın toplanarak değerlendireceklerini belirtti.

"Bir kez daha böyle bir karar çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Sevinç, "Özellikle son gelişen olaylar, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinin mal varlığına tedbir koyması... Ben şunu çok önemsiyorum; Akman'ın bir medya patronuyla iki ayrı şirkette aktif, halen bugün de ortak olmasının 9. maddenin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Bir RTÜK Başkanı'nın düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektörde bir televizyonun patronuyla ortak olmasının hem yasamıza aykırı olduğunu, hem de etik olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Mallarına tedbir konulmasının da suçu işlediğine dair kuvvetli kanaat, şüphe duyulmaktan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bence Kurul üyeliğinin düşürülmesi doğru karar olacaktı" dedi.

Bu arada Darendeli, masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini, bunun toplantıda da gündeme getirildiğini söyledi.

CHP'nin dilekçesi


CHP kontenjanından seçilen üyeler, aslında 2008 yılında bir kez daha aynı talepte bulunmuşlardı. Yani Akman'ın RTÜK başkanlığı sürerken Kanal 7 televizyon ve Armada alışveriş merkezinin ortağı olan Hayat Yapı Limited Şirketi'nde hala pay sahibi olmasına itiraz etmiş, "Bu durum yasaya aykırı" demişlerdi.

CHP'li üyeler, şimdi bu iddialarına bir de Akman'ın Deniz Feneri soruşturması kapsamında malvarlığına tedbir konulmasını eklediler.

Oylama yapıldı ve sonuçta AKP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla "Bu konunun tekrar görüşülmesine gerek yok" kararı alındı. Yani Akman üye olarak da başkan olarak da RTÜK'te kaldı.

Zahid Akman, toplantının sadece oylama öncesindeki bölümüne katıldı. 14 Temmuz'da başkanlık görevinin sona ereceğini hatırlattı ama "çok olağanüstü bir  gelişme olursa yeniden başkanlığa aday olabileceğinin" mesajını verdi, üye olarak görev yapacağını ifade etti.

"İstifa etmeyeceğim" mesajı vermişti

Akman 'istifa etmeyeceği' mesajını dün Televizyon Yayıncıları Derneği heyetiyle görüşmesinde vermiş; Arınç'a da daha önce söylediği gibi başkanlıktan görev süresinin 14 Temmuz'da dolmasıyla ayrılacağını söylemişti.

RTÜK açıklaması


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başkan Zahid Akman'ın üyelikten çekilmiş sayılmasına karar verilmesi istemi ile verilen dilekçenin, bugün yapılan Üst Kurul toplantısında ele alındığını ve mahkeme süreci devam eden konuda yeni bir işlem yapılmasına gerek olmadığına oy çokluğuyla karar verildiğini bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu karar; dilekçe sahibi Üst Kurul üyelerince idari yargıya taşınmış ve halen yargı süreci devam etmektedir. Tarafları ve konusu aynı olan iddiaları içeren dilekçe, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinde yer alan 'Kararlaştırılmış bir konunun Üst Kurul'da tekrar görüşülmesi, Üst Kurul kararına bağlıdır' hükmü kapsamında tekrar görüşülme talebi olarak kabul edilmiş ve yargı süreci devam eden konunun tekrar görüşülmesi talebi reddedilmiştir.

Diğer taraftan Üst Kurul Başkanı hakkında dilekçede yer alan iddialar halen adli yargıda soruşturma aşamasında olup, henüz iddianame düzenlenmesi dahi söz konusu değildir. Bu nedenle öncelikle evrensel hukukun temel prensibi olan masumiyet ilkesini hatırlatır ve herkesin buna saygılı olmak zorunda olduğunu belirtiriz."