İşte yeni yılın yeni vergileri...

İşte yeni yılın yeni vergileri...

Yeni yılla birlikte en düşük motorlu taşıtlar vergisi 480 liraya yükselecek. Mobil telefon aboneliğinde alınan özel iletişim vergisi de 37 liraya çıkarıldı.

Maliye Bakanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 480 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 768 liraya çıkacak.

Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yükselecek.

Yeni vergi tutarları

Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle:

        Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler
        (1-3 YAŞ GRUBU)
        Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı
        (cm3)                       (TL)
        --------------------- -------------------
        1300 cm3 ve aşağısı          480
        1301-1600 cm3'e kadar        768
        1601-1800 cm3'e kadar      1.352
        1801-2000 cm3'e kadar      2.129
        2001-2500 cm3'e kadar      3.194
        2501-3000 cm3'e kadar      4.452
        3001-3500 cm3'e kadar      6.780
        3501-4000 cm3'e kadar     10.658
        4001 cm3 ve üstü          17.443
        .
        Motosikletler
        100-250 cm3'e kadar           92
        251-650 cm3'e kadar          189
        651-1200 cm3'e kadar         480
        1201 cm3 ve yukarısı       1.159
        (1-6 YAŞ GRUBU)
        Taşıt cinsi ve oturma yeri, Yıllık vergi tutarı
        azami toplam ağırlık               (TL)
        --------------------------- -------------------
        Minibüs                        576
        Panelvan ve motorlu karavan
        1900 cm3 ve aşağısı            768
        1901 cm3 ve üstü             1.159
        Otobüs ve benzerleri
        (Oturma yeri)
        25 kişiye kadar              1.449
        26-35 kişiye kadar           1.739
        36-45 kişiye kadar           1.935
        46 kişi ve yukarısı          2.320
        .
        Kamyonet, kamyon, çekici v.b
        1.500 kg'a kadar               518
        1.501-3.500 kg'a kadar       1.043
        3.501-5.000 kg'a kadar       1.565
        5.001-10.000 kg'a kadar      1.739
        10.001-20.000 kg'a kadar     2.088
        20.001 kg ve üstü            2.612
        -Uçak ve helikopterler: (Türk Kuşu, THK'ya ait olanlar hariç)
        (1-3 YAŞ)
        Uçak ve helikopterler Yıllık Vergi Tutarı
        (TL)
        --------------------- -------------------
        1.150 kg'ye kadar             9.688
        1.151-1.800 kg'ye kadar      14.535
        1.801-3.000 kg'ye kadar      19.380
        3.001-5.000 kg'ye kadar      24.228
        5.001-10.000 kg'ye kadar     29.074
        10.001-20.000 kg'ye kadar    33.920
        20.001 kg ve üstü            38.766

Özel İletişim Vergisi'nde maktu tutar 37 lira oldu


Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisi'ne tabi tutarlar, yüzde 10,26 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 34 liralık vergi tutarı, 37 liraya çıkarıldı.

Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutarlar artırıldı


Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutarlar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10,26 oranında artırıldı.

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130 bin 589 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261 bin 336 lira), ivazsız intikallerde de 3 bin 10 lira istisna uygulanacak.

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 3 bin 10 lira olacak.

Düzenleme uyarınca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren veraset yoluyla ya da ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi şu tarifeye göre hesaplanacak:

        Matrah                                    Verginin Oranı (Yüzde)
        Veraset yoluyla intikaller            İvazsız intikaller
        İlk 180.000 TL için                       1                    10
        Sonraki 400.000 TL için                   3                    15
        Sonraki 880.000 TL için                   5                    20
        Sonraki 1.700.000 TL için                 7                    25
        Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan
        bölümü için                              10                    30

Gelir Vergisi uygulanacak ilk dilim 10 bin liraya yükseltildi


Gelir Vergisi uygulanacak ilk dilim, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 9 bin 400 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Yeni yılda 10 bin liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 88 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.

Söz konusu düzenlemeye göre, yeni yılda gelir vergisinde şu tarife geçerli olacak:

* 10.000 TL'ye kadar : Yüzde 15
* 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500, fazlası : Yüzde 20
* 58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 (ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 25.000 lirası için 4.500 TL) fazlası : Yüzde 27
* 58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, (ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL) fazlası : Yüzde 35

Kira gelirlerinde istisna

Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 3 bin lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 11,70 lira olarak belirlendi.

Sakatlık indirimi tutarı ise yeni yılda birinci derece sakatlar için 770 lira, ikinci derece sakatlar için 380 lira, üçüncü derece sakatlar için de 180 lira olacak.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da büyükşehir belediye sınırları içinde 5 bin lira, diğer yerlerde ise 3 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 35 bin lira ile 105 bin lira arasında belirlendi.

Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin 800 lira, arızi kazançlarda da 20 bin lira istisna bulunacak.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da bin 290 lira olacak.

Emtia özel hadleri


2012 yılına ilişkin vergi düzenlemelerinde, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler de yeniden tespit edildi.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtta yıllık alım ölçüsü 110 bin lira, yıllık satış ölçüsü 129 bin lira, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto gibi oyunlar, şeker-çay ile içki-ispirto-sigara-tütünde yıllık alım ölçüsü 88 bin lira, yıllık satış ölçüsü 110 bin lira, akaryakıtta da (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 129 bin lira, yıllık satış ölçüsü 140 bin lira oldu.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde ise yıllık alım ölçüsü değerli kağıtta 150 bin lira, şeker-çay, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb ile içki-ispirto-sigara-tütünde 105 bin lira, akaryakıtta da 170 bin lira olarak belirlendi. Yıllık satış ölçüsü de, değerli kağıtta 170 bin lira, akaryakıtta 190 bin lira, diğer kalemlerde ise 140 bin lira şeklinde tespit edildi.

Emlak Vergisi


Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2012 yılında bu yılın bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yüzde 10,26 oranında artacak.

Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.535,71 lira, azami 1.637,67 lira olarak uygulanacak.

Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 1.015,06 lira ile 1.095,15 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 673,57 lira ile 741,99 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 454,38 lira ile 505,35 lira arasında değişecek.

Basit yapılarda ise asgari bedel 187,14 lira, azami bedel de 227,91 lira olacak.

Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.586,69 lira, birinci sınıf inşaatlarda 1.055,11 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 707,78 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 479,87 lira, basit binalarda ise 207,53 lira olarak uygulanacak.

Vergi cezaları da zamlanacak


Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi cezaları, 1 Ocak 2012'den itibaren yeniden değerleme oranında artacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda uygulanacak vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 2012 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 180 lira olacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükselecek.

En az ceza haddi ise damga vergisinde 8,80 lira, diğer vergilerde 18 lira şeklinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 140 bin liraya, satış tutarı da 190 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 770 lira olarak belirlendi.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS