İşsizlik yüzde 9.1'e indi

İşsizlik yüzde 9.1'e indi

Türkiye'de 2011 Kasım ayında işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak, yüzde 9,1'e olarak belirlendi. Böylece işsizlik oranı geçen yılın ekim ayı ile aynı oranda gerçekleşti.

Kasım 2011'de kentsel alanlarda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 11, kırsal yerlerde ise aynı ay itibarıyla 1 puanlık gerilemeyle yüzde 5,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2011 Kasım Dönemi Sonuçları (Ekim-Kasım-Aralık 2011)"na göre, 2010 Kasım ayında 2 milyon 811 bin kişi olan işsiz sayısı, 2011'in aynı ayında 2 milyon 429 bin kişiye düştü.

İstihdam da 22 milyon 854 binden, 24 milyon 267 bin kişiye çıktı.

Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 184 bin kişilik bir artış ile 72 milyon 826 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 167 bin kişi artarak 54 milyon 27 bin kişiye ulaştı.

2011 yılı Kasım döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.

Önemli işaretler veriyorEkonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Güney Afrika İş Forumu'nda kasım ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Rakamların Türkiye'nin bugüne kadarki en düşük kasım ayı işsizlik oranı olduğuna işaret eden Çağlayan, Türkiye'nin çevredeki bu kadar sıkıntıya, ihracatının yüzde 75'ini yaptığı pazarlarda yaşanan bu denli probleme karşın kasım ayı işsizlik rakamlarının yüzde 9,1 olmasının Türkiye ekonomisinin ne kadar dinamik ne kadar güçlü ve istihdam odaklı bir ekonomik yapıya sahip olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Çağlayan, "Bunu zaten herkes görüyor. Biz kendimize rüzgar, gaz verip kendimizi götürmek niyetinde değiliz ama ülkemizin, ülke ekonomisinin farkındayız. Bugün gelmiş olduğumuz ekonomik istikrarı biz değil bütün ülkeler aynı şekilde takdir ediyor. Bugün Türkiye 75 milyon nüfusu, 28 yaş ortalaması, 25
milyon insanın istihdam edildiği bir ülke, dünyanın 246 gümrük bölgesine yüzde 92'si sanayi ürünlerinden oluşan bir ihracat yaparken, her yıl iş gücüne katılan yaklaşık bir milyon insana iş buluyor" diye konuştu.

Bakan Çağlayan, Türkiye'nin mevcut işsizlere istihdam yarattığını, uyguladığı dışa açık, dünyanın tüm bölgeleriyle olan ticaretinin, stratejisinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

2010 Kasım ayı işsizlik rakamlarının Türkiye ekonomisinin dinamizmini, gücünü, istihdam yaratan bir sistemle ekonomisini oluşturmasının çok net bir göstergesi olduğuna değinen Çağlayan, şunları söyledi:

"Bu bize 2012 ve önümüzdeki yıllara ilişkin de önemli işaret veriyor. Türkiye ekonomisinin yakalamış olduğu büyüme performansının istihdama nasıl yansıdığının en önemli kanıtlarından biri. Bizim 2012 yılı itibariyle işsizlik rakamı beklentimiz aslında biraz yüksekti. Ben ümit ediyorum ve tahmin ediyorum ki biz böyle gidersek Orta Vadeli Programda koymuş olduğumuz işsizlik rakamı hedefini yeniden aşağı yönlü revize etmek imkanına sahip olacağız.

2011 yılında ekonomik büyüme bilhassa yılın ikinci yarısında, ilk yarısına göre düşüşe geçmesine rağmen işsizliğin yüzde 9,1 rakamına gelmesi üzerinde önemli durulması gereken bir noktadır. Biz 2011'in ilk 6 ayında önce yüzde 12 civarında bir büyüme arkasından, sonra 3. çeyrekte 9,6 büyüme
yakalamıştık. İkinci yarıdaki büyüme ilk yarının altındaydı. Buna rağmen işsizlik rakamları yüzde 9,1'e gelmiş..."


Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 28,3 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,7'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdı. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 69,5, kadınlar için yüzde 24,2 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,5 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,7 düzeyinde gerçekleşti.

İstihdam 1 milyon 413 bin kişi arttı

2011 yılı Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 413 bin kişi artarak 24 milyon 267 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 308 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 105 bin kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında istihdam edilenlerin yüzde 24,7'si tarım, yüzde 19,4'ü sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 49'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 puan, hizmetler sektörünün payının 1 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,2 puan, sanayi sektörünün payının ise 1 puan azaldığı görüldü.

İstihdamın yüzde 71,3'ü erkek

Geçen yıl Kasım döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,3'ünü erkek nüfus oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,8'i lise altı eğitimliler, yüzde 63'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,1'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 12,8'i ise ücretsiz aile işçileri oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,6'sı 10 kişiden az çalışanı olan işyerinde çalıştığı, yüzde 3'ünün ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,1'inin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tesbit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 88,1'i sürekli bir işte çalışıyor.

Kayıtdışı istihdam yüzde 40,7 oldu

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puanlık azalışla yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,5'ten yüzde 84'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 29'dan yüzde 26,6'ya düştü.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17'ye geriledi

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 382 bin kişi azalarak 2 milyon 429 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,2 puanlık azalışla yüzde 11, kırsal yerlerde ise 1 puanlık azalışla yüzde 5,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı da 2010 yılının aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 17'ye geriledi. Söz konusu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 20,8 düzeyindeydi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,7'si eş-dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 89,2'si (2 milyon 166 bin kişi) daha önce bir işte çalışanlardan oluştu.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında ise işsizlerin yüzde 32,1'i çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,8'i işten çıkarılanlar, yüzde 19,7'si kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6'sı işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,6'sı ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 10,6'sı öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar meydana getirdi.

Öte yandan tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 13,7'den yüzde 11,4'e geriledi.

Kasım döneminde 459 bin kişi işten ayrıldı

TÜİK araştırmasına göre Kasım 2011 döneminde 1 milyon 829 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,5 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27,7'si 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19'u sanayi, yüzde 37,1'i hizmetler, yüzde 23,7'si inşaat sektöründe, yüzde 20,1'i ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 18,9'unu (459 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında 2011 yılı Kasım döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 80 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 21 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 49,8, istihdam oranı da herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 45,2, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor?

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

TABLO

TÜİK verilerine göre, 2005-2011 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9
Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5
Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8
Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9
Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4
Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2
Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1
Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2
Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8
Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2 9,1
Kasım 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0 9,1
Aralık 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4
YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS