Çalışan kadınlar kreş istiyor

Çalışan kadınlar kreş istiyor

Çalışan annelerin 87'si, okul çağına gelmemiş çocukları için kreşe ihtiyaç duyuyor.

Hak-İş Konfederasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla örgütlü olduğu iş yerlerinde bin kadın çalışanın katılımıyla anket yaptı.

Ankete katılanların yüzde 89'u özel sektörde, yüzde 11'i kamuda çalışıyor ve bu kadınların yüzde 9'u tarım-ormancılık, yüzde 60'ı gıda, yüzde 17'si tekstil, yüzde 10'u genel işler, yüzde 4'ü metal işkolunda istihdam ediliyor.

Ankete katılanların yüzde 20'si 16-22 yaş, yüzde 21'i 23-29 yaş, yüzde 40'ı 30-39 yaş, yüzde 15'i 40-49 yaş, yüzde 4'ü 50 ve daha üzeri yaş grubundakilerden oluşuyor.

Çalışan kadınların yüzde 45'i çocuk sahibi değil

Anket uygulanan kadınların yüzde 26'sı 1, yüzde 23'ü 2, yüzde 5'i 3 çocuk sahibi. 5'ten fazla çocuk sahibi olan kadın oranı yüzde 1. Çocuk sahibi olmayan çalışan kadınların oranı ise yüzde 45 düzeyinde bulunuyor.

Katılımcıların yüzde 20'si 1 yıldan az, yüzde 15'i 1-3 yıl, yüzde 18'i 3-7 yıl, yüzde 6'sı 7-10 yıl yüzde 23'ün 10-15 yıl arası, yüzde 18'i ise 15 yıldan daha fazla süreyle çalışıyor.

Çalışan annelerin yüzde 87'si okul çağına gelmemiş çocukları için kreşe ihtiyaç duyduğunu belirtirken, yüzde 63'ü çocuklarının bakımı ve eğitimiyle ilgili devlet tarafından prim kesintisine dayalı bir sistemin kurulmasını istiyor.

Ankette yer alan "Eğer maddi zorluğum olmasaydı çalışmazdım" ifadesinin yer aldığı soruya kadınların yüzde 33'ü evet, yüzde 36'si hayır cevabı verirken, yüzde 41'i kararsız olduğunu ifade ediyor.

Kadınlar "emeklilik güvencesi" için çalışıyor

Çalışan kadınlar için öncelikli konular da sırasıyla şöyle:

"Emeklilik güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği, iş güvencesi, daha yüksek ücret, iş, sosyal ve aile hayatında saygı görme, sendikalı olmak, meslekte yükselmenin önünün açılması, bu yolda eğitim, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma hizmetleri, özgüven artması, doğum izni ve ödeneği, eşit ücret, ücretsiz sağlık hakkı."

Kadınlar sendikalar hakkında bilinç sahibi

Anket uygulaması yapılan kadınların yüzde 83'ü sendika üyesi. Anket çalışmasında "Sendika sizce neyi ifade ediyor" sorusuna verilen cevaplarda sırasıyla sosyal haklar ve yardımlar, daha güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamı, hak ve menfaatlerin korunması, demokratik bir ortam, sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışmak, daha yüksek ücret, işini kaybetme riski, erkek egemen bir yapı yer alıyor.

Ankette, sendika üyesi olmayan kadınlara "sendikaya neden üye olmadığı" soruldu.

Kadınlar, bu soruya sırasıyla yasal engeller, kendine yeterince güvenmeme, aile sorumluluklarından dolayı vakit olmaması, işten atılma korkusu, eş ve aile fertlerinin karşı çıkması cevaplarını verdi.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS