İşsizlikte düşüş sürüyor

İşsizlikte düşüş sürüyor

Türkiye'de bu yılın ağustos ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan azalarak yüzde 8.8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2012 Ağustos Dönemi Sonuçları"na göre, geçen yılın Ağustos ayında 2 milyon 521 bin kişi olan işsiz sayısı 76 bin kişi azalarak, bu yılın aynı ayında 2 milyon 445 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 24 milyon 884 bin kişiden 25 milyon 367 bin kişiye çıktı.

Bu yılın ağustos ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,2 oldu.

Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 193 bin kişilik artışla 73 milyon 716 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 107 bin kişi artarak 54 milyon 841 bin kişiye ulaştı.

2012 yılı Ağustos döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 50,7 oldu.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puan azalarak yüzde 71,9, kadınlarda ise 0,1 puan artarak yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.

Yetmez ama evet...CNN TÜRK Ekonomi Editörü Ebru Baki, CNNTurk.com'a ağustos ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Baki, işsizliğin tarihi düşük seviyelerini büyümedeki yavaşlamaya ve Avrupa'daki krize rağmen koruduğunu söyledi.

Videoyu izlemek için tıklayınız...


İş gücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam iş gücünün yüzde 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı erkekler için yüzde 70,4, kadınlar için yüzde 26,6, yüksek öğretim mezunlarında erkekler için yüzde 84,5, kadınlar için de yüzde 69,3 olarak hesaplandı.

Tarım dışı istihdam arttı

Bu yılın Ağustos döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 483 bin kişi artarak 25 milyon 367 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 140 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 623 bin kişi arttı.

Ağustos 2012 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 25,9'u tarım, yüzde 18,7'si sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 48'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,4 puan artarken, tarım sektörünün payının 1 puan, sanayi sektörünün payının 0,1 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,2 puan azaldığı görüldü.

İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 70,6'sının erkek nüfus, yüzde 57,7'sinin ise lise altı eğitimli olması dikkati çekti.

İstihdam edilenlerin yüzde 62,6'sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 23,1'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 14,3'ü ise ücretsiz aile işçilerinden oluştu.

Çalışanların yüzde 58,2'si 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde istihdam edilirken, yüzde 3'ünün ek bir işi olduğu, yüzde 2,3'ünün de mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı görüldü. Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,3'ünün sürekli bir işte çalıştığı belirlendi.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre de 2012 yılının 3. döneminde toplam kamu istihdamı 3 milyon 215 bin kişi oldu.

Kayıt dışı istihdam 3,5 puan geriledi

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puanlık azalışla yüzde 40,1 oldu.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,8'den yüzde 84,6'ya, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,4'ten yüzde 24,6'ya düştü.

En çok eş-dost vasıtasıyla iş arandı


Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 10,9, kırsal yerlerde ise 0,1 puanlık artışla yüzde 4,8 oldu. Türkiye genelinde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,3, genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 17,2 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde işsizlerin sıklıkla (yüzde 28,9) eş-dost vasıtasıyla iş aradığı dikkati çekti.

İşsizlerin yüzde 87,4'ü (2 milyon 136 bin kişi) daha önce bir işte çalışırken, bunların yüzde 54'ünün hizmetler, yüzde 20,3'ünün sanayi, yüzde 17,1'inin inşaat, yüzde 5'inin tarım sektöründe çalıştığı, yüzde 3,6'sının ise 8 yıldan önce işinden ayrıldığı belirlendi.

İşsizlerin yüzde 27,6'sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 11,9'unu işten çıkarılanlar, yüzde 20,7'sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,2'sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,1'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 14,1'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,5'ini ise diğer nedenler oluşturdu.

Ağustos 2012 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 13,5'inin tarım, yüzde 11'inin sanayi, yüzde 3'ünün inşaat, yüzde 21,1'inin hizmetler sektöründe çalıştığı, yüzde 51,5'inin ise 8 yıldan önce işinden ayrıldığı tespit edildi.

İş gücü hareketleri

Ağustos 2012 döneminde 2 milyon 46 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi, bunların toplam istihdam içindeki oranı ise yüzde 8,1 oldu.

İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27,6'sı 25-34 yaş grubundayken, bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 18,5'inin sanayi, yüzde 35,4'ünün hizmetler, yüzde 22,7'sinin inşaat sektöründe, yüzde 23,4'ünün ise tarım sektöründe işe başladığı belirlendi.

Mevcut işsizlerin yüzde 16,4'ünü (401 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri

2012 yılı Ağustos döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 58 bin kişilik, işsiz sayısında ise 11 bin kişilik artış oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artışla yüzde 49,6, istihdam oranı herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 45, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

İş gücü anketleri nasıl açıklanıyor

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel iş gücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

TABLO

TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9 10,2
Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5 10,4
Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8 9,9
Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9 9,0
Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4 8,2
Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2 8,0
Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1 8,4
Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2 8,8
Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8
Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2 9,1
Kasım 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0 9,1
Aralık 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4 9,8
YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS