Ortadoğu ve emperyalizm

Ortadoğu ve emperyalizm

Ortadoğu ve emperyalizm

Yordam Kitap, siyaset bilimci Haluk Gerger'in birbirini bütünleyen üç güncel kitabını yayınladı. Son Arap isyanlarına ve tüm sıcaklığını koruyan Suriye krizine ilişkin analizlerle genişletilip güncelleştirilen kitapların odak noktasını dünü ve bugünüyle Ortadoğu ve emperyalizm oluşturuyor.

Haluk Gerger'in üç güncel kitabı Yordam Kitap'tan çıktı

Zengin bir arşiv çalışmasının ışığında oluşturulan "ABD, Ortadoğu, Türkiye" kitabı, Osmanlı sonrasından günümüze modern Ortadoğu tarihinin çok boyutlu, alternatif bir tarihini sunarken ABD'nin ve Türkiye'nin bölgeye yönelik politikaları ve uygulamalarını da ayrıntılarıyla ele alıyor.  

"Kan Tadı" ise, dünya jandarması ABD'yi konu alıyor. ABD'nin suç tarihini sergilerken, ABD'nin günümüzdeki saldırganlığının temellerine, kaynaklarına da iniyor.

"Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği" kitabında, Türk dış politikasının Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne ortak zemini ve özü saptanırken AKP'nin dış politika anlayışı da Suriye'ye yönelik saldırganlığa uzanan seyri içinde analiz ediliyor. Özellikle Menderes-Özal-Erdoğan çizgisinin ortaklıkları sergilenirken, Davutoğlu'nun "stratejik derinlik" olarak parlatılan "açılımının" nasıl bir stratejik bataklıkta noktalanabileceği gösteriliyor.

Haluk Gerger, yazılış amacını "bugünün karanlığını anlamak ve bu tünelden geleceğin ışığına bakabilmek için geçmişin düğümlerini çözüp giz perdesini kaldırmak" olarak açıkladığı kitaplar, Ortadoğu'yu ve Türkiye'nin dış politikasını anlamak için bir kılavuz niteliğinde.