MHP'den, 5 bakan hakkında gensoru önergesi

MHP'den, 5 bakan hakkında gensoru önergesi

MHP, 5 bakan hakkında 6 gensoru önergesi verdi, ayrıca 10 farklı konuda Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti.

Gensoru ve genel görüşme açılmasına ilişkin önergeler, MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Buna göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la ilgili "bölücü terör örgütüne yönelik açıklamaları" ve "TRT ile Anadolu Ajansı'nın habercilik anlayışı" hakkında, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile ilgili "4 4 4" eğitim sistemi hakkında, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'la ilgili "Orta Vadeli Program" hakkında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'le ilgili "tarım ve hayvancılık sektörü" hakkında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile ilgili de "Gazi yerleşkesi" hakkında gensoru önergeleri verildi.

MHP ayrıca, "Suriye'deki olayların ekonomiye yansıması", "Suriye'de düşen Türk uçağı", "4 4 4 eğitim sistemi", "büyükşehirlerdeki şiddet olayları", "yabancılara mülk satışı", "AK Parti'nin dış politikası", "deniz ticareti", "Arap Baharı'nın etkileri", "TOKİ'nin uygulamaları" ve "2-B arazileri" konularında genel görüşme açılmasını talep etti.

Gerekçeler...

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer hakkında TBMM Başkanlığı'na sunulan gensoru önergesinin gerekçesinde, Dinçer'in, "eğitim camiasında maddi ve manevi alanda bir çok olumsuz etki yarattığı, bakanlığı yönetemediği, eğitimdeki girdi ve çıktıların üzerinde tahribat yaptığı" iddia edildi.

Gerekçede, "merkezi sınavda sorunların çalınması, eksik basılması, FATİH projesi ve 4 4 4 modeli gibi oluşturulan sistemlerin yürütülmesinde sorunların çıkması, okulların güvenliğinin sağlanamaması, suça karışan çocuk sayısının artması gibi sorunların kartopu
etkisiyle büyüdüğü" savunuldu.

MHP, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında ise iki ayrı gensoru önergesi verdi. MHP, "canı pahasına ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü için terörle mücadele veren güvenlik güçlerinin psikolojisini, moralini, azmini ve mücadele gücünü zayıflatan açıklamaları" nedeniyle Arınç hakkında gensoru açılmasını talep etti.

Arınç hakkında ikinci gensoru önergesi ise TRT ve Anadolu Ajansı nedeniyle verildi. Arınç'ın, "bağlı kurumların tarafsızlığını sağlayamadığı" iddia edildi.

MHP, "Orta Vadeli Programı zamanında yayınlamayıp veya yetkili olduğu kuruma hazırlatmayıp bu nedenle hedeflerinin belirlenmesinde hükümetin, kamu kurum ve kuruluşların yurt içi ve yurt dışı ilişkilerinde itibarının zaafa uğratıldığı, TBMM'nin bütçe hakkının doğru bir şekilde kullanılmasının engellendiği" gerekçesiyle Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında gensoru önergesi verdi.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker hakkında verilen gensorunun gerekçesinde ise "tarım ve hayvancılık sektörünü bitirme noktasına getirdiği, yanlış uygulanan tarım politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya soktuğu" iddia edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkındaki gensoru önergesinin gerekçesinde ise "Bakanlığının uygulamalarında siyasi konumunu kullanarak, Gazi yerleşkesinin tarumar edilmesi, Orman Genel Müdürlüğü arazisinin peşkeş çekilmesi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki hafriyat alanlarının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle, kamuyu zarar uğratan ve görevini kötüye kullanan Eroğlu hakkında gensoru açılmasını arz ederiz" denildi.

Genel görüşme talepleri

MHP, ayrıca 10 farklı konuda genel görüşme açılmasını talep etti.

Denizcilik ve deniz ticareti konusundaki önergede, deniz ticaretinin arzu edilen noktaya getirilemediği, bu konudaki sorunlara çözüm üretilemediği ve gerekli desteğin verilemediği belirtildi.

TOKİ ile ilgili genel görüşme önergesinde de TOKİ uygulamaları ile mağdur olan vatandaşların sorunları ve üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunlara yer verildi.

Türkiye'de bulunan NATO çıkışlı hava savunma sistemleri ve radarların işlevselliğinin değerlendirilmesi için genel görüşme açılması istendi. Önergede, "Suriye'nin RF-4 tipi keşif uçağımızı düşürmesinin ardından yaklaşık 4 ay geçmiş olmasına ve olayla ilgili komşu devletlerin radar kayıtları üzerinden bilgi alışverişi yapılmış olmasına rağmen kamuoyunu bir bilgi manzumesi derlenememiştir" denildi.

MHP'nin diğer bir genel görüşme talebi de Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan taşınmazlarına ilişkin. Önergenin gerekçesinde, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye'de ne kadar taşınmaz satın aldıkları ve ne kadar ne kadar gelir elde ettiklerinin henüz bilinmediği belirtildi.

Büyükşehirlerde artan şiddet ve asayiş olaylarının neden ve sonuçlarına ilişkin genel görüşme talebinde de şiddet ve asayiş sorunlarının en önemli nedenlerinden birinin "AK Parti iktidarlarının terör karşısındaki iradesiz ve teslimiyetçi tutumu" olduğu ileri sürdü.

MHP'nin, "4 4 4 eğitim sistemi"ne ilişkin önergesinde de söz konusu eğitim sisteminin ortaya çıkardığı sorunların tartışılması, geçen sürenin incelenmesi ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi için genel görüşme açılması talep edildi.

Diğer bir önergede ise Suriye'de meydana gelen olayların yansıması nedeniyle Suriye'nin sınırı bulunan illerdeki ekonomik sorunların tartışması için genel görüşme istendi.

AK Parti'nin dış politikası ile ilgili genel görüşme önergesinde, "AK Parti'nin özelikle son yıllardaki dış politikasıyla, Türkiye'nin ekonomik yapısına, ticari ilişkilerine, milletin refahına ve mili bütçesinin dengesine kasteden hamlelerin rakamsal neticelerinin değerlendirilmesi" istendi.

Başka bir genel görüşme önergesinde, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi için Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin kanunla ilgili uygulamalarda yaşanan aksaklıkların Genel Kurul'da ele alınması talep edildi.

MHP'nin son önergesinde de "Arap Baharı olarak adlandırılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki protestolar sonucu oluşan yeni ortamın ve Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerdeki değişimlerin Türkiye ve bölge ülkelerine etkilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla" genel görüşme açılması istendi.

AK Partili Canikli: "Altı boş..."

Bu arada, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, MHP'nin gensoru ve genel görüşme önergelerini anlayamadıklarını dile getiren Canikli, "Çok anlamlı değil. Gensoru, muhalefet açısından sonuç almaya yönelik durum söz konusu olduğunda, ya düşürecek ya da yaralayacak bir araç olarak kullanılabilmeli. Bunların hiçbirinin olmadığını biliyoruz. Böyle bir araç mümkün değil" diye konuştu.

Gensoru önergelerinin "altının boş olduğunu" belirten Canikli, şöyle devam etti:

"Bu gerekçelerle gensoru verilmez. Gensoru, son derece ciddi bir müessese...Bunlar zaten normal olarak her gün Meclis'te gündeme gelen, tartışılan konular.... En çok dikkatimi çeken, 4 4 4 ile ilgili MHP'nin gensoru önergesi vermesine çok şaşırdım. Bir maddesine destek vermişlerdi. Sanki şimdi pişman olmuşlar gibi 4 4 4 ile ilgili sorgulayan, detayına baktığında onu reddeden bir anlayış gibi gözüküyor. Halbuki katkı sağlayıcı, düzenlemenin daha iyi ve etkin uygulamasını sağlamak için katkı sağlayıcı yaklaşım içinde olması beklenirdi. MHP'nin tam tersi bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz."

Canikli, "Gensoruları Büyükşehir Yasa Tasarısı'nı engelleyici bir hareket olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna, "Yok, onu sağlayamaz, kurallar belli. Zaten bunları önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz" karşılığını verdi.

Gazetecilerin, "MHP, gensorularla ne amaçlıyor?" sorusuna, "Bilemiyorum. Açıkçası çok içsel bir yorum yapmak istemiyorum. MHP'nin iç işlerini ilgilendiren gerekçeler var mı yok mu, onlar da konuşuluyor, tartışılıyor, öyle değerlendirmeler de yapılıyor. Kendi iç dengeleri itibarıyla böyle bir politika izledikleri noktasında yorumlar yapılıyor ama bilemiyorum. Hiçbir mantığını bulamadım. Sonuç alıcı adım olmadığı ortada. Dolu dolu
gerekçeler olmadığı kesinlikle ortada. Gensoru önergesi verilmesini gerektirecek nedenlerin oluşmadığı da ortada. Buna rağmen vermelerini anlamakta zorlanıyoruz.
Gayriciddi bir yaklaşım olarak görüyoruz" dedi.

"Gelecek hafta, iki günde görüşülecek"

Canikli, gensoru önergelerini gelecek hafta salı ve çarşamba günleri görüşebileceklerini bildirdi.

Canikli, "10 gün süremiz var. Büyükşehir'i o zamana kadar bitirmiş olacağız. Onu engelleme, sonuç alma kabiliyeti yok. Gensoruda amaç, hakkında gensoru verilen bakan veya Hükümeti düşürmektir. Bunların hiçbirinin gerçekleşme ihtimali yok. O zaman başka neden aranıyor. O nedenle içsel faktörlerin ortaya çıkardığı bir gerekçesi var mıdır, bilemiyorum" diye konuştu.

MHP'nin tasarıya karşı muhalefetinde ortaya sürelen gerekçelerin hatırlatılması üzerine Canikli, "önergelerin bu hafta görüşülmesi için daha önce verilmesinin gerektiğini" kaydetti.

Canikli, tasarının görüşmelerinde, "Çarşamba ve Perşembe günleri bitimine kadar çalışma koyduklarını" ifade ederek, ancak bitmemesi halinde hafta sonu da çalışabileceklerini hatırlattı. Canikli, 10 Kasım Cumartesi günü grupların konuyla ilgili konuşmalaryapacağını, ancak o gün Genel Kurul'un daha sonra çalışmayacağını belirterek, tasarının bitmemesi halinde Pazar günü çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tasarıda değişiklik olup olmayacağı sorusuna Canikli, "değişiklik düşünmediklerini" ifade etti.

Yerel seçimlerin öne alınması

Canikli, yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin akıbetinin sorulması üzerine, "Yoğun gündemimizi bir atlatalım da... Hem Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısı'nı hem de gensoruları bir geçelim. Önümüzdeki taşlardan kurtulalım, asfalta çıkalım ondan sonra bunları konuşalım" dedi.

CHP'den resmi bir yanıt gelmediğini ifade eden Canikli, "Teklifin rafa kalkma ihtimali söz konusu mu?" sorusuna, "Bakacağız. Şu anda bir şey söyleyemeyiz. Şu anda öyle bir irade ortaya koymamız, diğer siyasi partilerin iradelerini yönlendirme olarak algılanır. Tek başımıza yapma şansımız yok. En az bir siyasi partinin destek vermesi gerekiyor. Olursa devam ederiz, olmazsa yapacak bir şey yok zaten" diye konuştu.

Seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifini verdiklerini hatırlatan Canikli, diğer partilerin kanaatlerinin ortaya çıkmasını beklediklerini anlattı.

Kızılcahamam'da dokunulmazlıklar konusunun gündeme gelmediğini bildiren Canikli, "Fezlekeler gelsin, bakalım" karşılığını verdi.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS