Faizsiz enstrümanlardan oluşan yatırım fonları kurulabilecek

Faizsiz enstrümanlardan oluşan yatırım fonları kurulabilecek

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemesine göre, faizsiz enstrümanlardan oluşan yatırım fonlarının kurulması mümkün hale geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, emeklilik yatırım fonlarının türleri, kuruluşları, örgüt yapısı, faaliyet ilke ve esasları, katkı payının bu fonlarda toplanması ve değerlendirilmesi, fon mal varlığı, fon portföyündeki varlıkların saklanması, portföyün yönetimi, fonların birleşme, devir ve dönüşüm esasları, iç ve dış denetimi ile kamunun aydınlatılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsıyor.

Buna göre, emeklilik yatırım fonlarının portföylerine alınabilecek varlıklar çeşitlendirildi, bu kapsamda bireysel emeklilik yatırım fonlarının altın fonları, kira sertifikası fonları ve fon sepeti fonları gibi yeni portföy yapıları ile kurulabilmesine, ayrıca mevcut fonların da bu ürünlere yatırım yapabilmesine imkan sağlandı. Bu şekilde yeni düzenleme ile faizsiz enstrümanlardan oluşan yatırım fonlarının kurulması mümkün hale geldi.

SPK'nın söz konusu yönetmeliğe ilişkin açıklamasına göre, yıllık net getirisi ait olduğu fon grubunun yıllık ortalama net getirisinin altında kalan bireysel emeklilik fonlarının yönetiminin belirlenecek kriterler çerçevesinde başka portföy yönetim şirketine devrinin kurul tarafından talep edilebilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı ve bu düzenleme ile portföy yönetiminde rekabetin ve performansın artırılması, katılımcıların elde ettikleri getirinin ise artırılması hedeflendi.

Bireysel emeklilik sisteminin gelişimine katkı sağlamak ve emeklilik yatırım fonlarının maliyetlerini azaltmak için, yatırım fonlarından alınan Kurul Kayıt Ücreti, emeklilik yatırım fonları için yüzde 40 oranında azaltılarak yüz binde 3'e indirildi.

Ayrıca, devlet katkısının değerlendirileceği katkı fonlarından, yine sisteme gereken desteği sağlamak amacıyla kurul kayda alma ücreti alınmamasına karar verildi.

Emeklilik yatırım fonların maliyetlerinin azaltılmasını ve kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, emeklilik şirketlerinin yatırımcılarını bilgilendirmelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu kullanmalarına imkan tanındı.

Başvuru süreçlerinin basitleştirilmesi ve kısaltılması amacıyla emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve kayda alma başvurularının birlikte değerlendirilip sonuçlandırılmasına imkan sağlandı, bu sayede emeklilik yatırım fonlarının katılımcılara sunulma süreci hızlandırıldı.

Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde fon portföyünün mevduat, katılma hesaplarında değerlendirilebilecek oranı yüzde 25'e, tek bankada değerlendirilebilecek oran ise yüzde 6'ya çıkarıldı.

Yönetmelikle ayrıca fon hesap ve işlemlerinin yıllık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabi tutulması öngörüldü.

Fon kuruluş başvurusu

Fon, kuruldan izin almak koşuluyla şirket tarafından kurulacak. Şirket; kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu, formda belirtilen belgeler ve fon içtüzüğü ile birlikte fon kurmak için kurula başvurmak zorunda olacak.

Fon kuruluş başvurularının kurulca uygun görülebilmesi için; şirketin kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması, saklayıcının ve portföy yöneticisinin belirlenmiş olması, fon içtüzüğünün kurul düzenlemelerine uygun hazırlanması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi zorunlu olacak.

Fon başvurularının kurulca uygun görülmesi sonucunda, fon içtüzüğü kurulca verilen kuruluş izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 6 iş günü içinde şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ile KAP'ta ilan edilecek.

TTSG ilanı takip eden 6 iş günü içerisinde kurula gönderilecek. Fon içtüzüğünün tescili ile birlikte kuruluş işlemleri tamamlanmış sayılacak.

Fonların bildirimlerinin KAP'a gönderilmesi uygulamasına 30 Nisan 2013 tarihinde başlanacak.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS