Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor

2017 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için başvurular devam ediyor. İhtiyaca yönelik yapılan Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kapsamında 2017 yılı içerisinde çok sayıda yeni personel istihdam edilecek. Mart 2017'de yayımlanan ilanla başlayan personel alımları için başvurular ihtiyaç karşılanıncaya kadar yıl boyunca devam edecek. Bu ilanı değerlendirme isteyenler, MSB personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar bu süreçte aranan şartları, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ilanını Mart 2017'de başladı. Bu tarihte başlayan başvuru işlemlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Geçen yıl yaptığı alıma büyük ilgi gösterilen Milli Savunma Bakanlığı, personel alımına 2017 yılının tamamında devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda alımlarla 20 binin üzerinde yeni personel istihdam edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı ile dış kaynaktan sözleşmeli bando sınıfı astsubay alımı yapılacak. MSB duyuru sonrasında personel alımına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adaylar Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için aranan nitelikleri yayımlanan kılavuzlardan inceleyebilecekler.


TÜM HAKLARI TÜRKİYE'YE AİT İLK YÜZDE 100 YERLİ PİYADE TÜFEĞİKara Kuvvetleri Komutanlığı 2017 yılı uzman erbaş alımı


Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılacak 11 bin uzman erbaş alımı için başvurular 3 Mart 2017'de başlarken, 1 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru işlemleri yapılabilecek. Uzman erbaş alımı başvuruları "www.msb.gov.tr" adresinden, genel ağ üzerinden yapılacak. Bu süreçte adaylar; başvuru, kayıt-kabul, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, hastane sevk ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçecekler.


TSK'DAKİ YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI VİDEO HABERDE..Uzman erbaş başvurusu koşulları • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 • Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
  - 5 -

 • Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

 • Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.


(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.


(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde kendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar. • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

 • Ayrıca;


(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan
mahkûm olmamak,


(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,


(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak, • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),

 • Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak.


Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2017 yılı sözleşmeli er alımı


13 bin sözleşmeli er alımı için başvuru işlemleri 3 Mart 2017'de başladı. 1 Aralık 2017'ye kadar devam edecek başvuru süresinde işlemler Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek. Bu alım sonucunda istihdam edilecek personeller 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına tabii olacaklar.


Sözleşmeli er alımı için aranan nitelikler • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

 • En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),

 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;


(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,


(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,


(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak, • Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak,

 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

 • Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS