Ocakzadeler Meclis’i kuruldu! Peki, Ocakzade nedir? İşte detaylar

Ocakzadeler Meclis’i kuruldu! Peki, Ocakzade nedir? İşte detaylar

Ocakzadeler Meclisi kurulduğunu yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Yaşanan gelişme sonrası hem yapılan açıklama hem de “Ocakzade” kavramı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte, son günlerde merakla araştırılan Ocakzade kavramı ve Ocakzade Meclisi tarafından yapılan basın açıklamasının detayları…

Ocakzadeler Meclisi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın açıklamasıyla kurulduğunu kamuoyuna deklare etti. Basın açıklaması sonrası ise kamuoyunda “Ocakzade” kavramı ve Ocakzadeler Meclisi’nin basın açıklaması merak uyandırdı. İşte, yapılan açıklamanın detayları ve Ocakzade kavramı ile ilgili merak edilenler…

OCAKZADE NE DEMEK?

Alevi inancına göre Ocakzade, soyu Ehl-i Beyt ve 12 İmam’a dayanan ve Alevi toplumuna inanç önderliği yapan ailelere mensup kişilere verilen isimdir. Ocakzadeler kendilerini sıklıkla seyid olarak da tanımlarlar.

OCAKZADELER MECLİS’İ BASIN AÇIKLAMASI

Ocakzadeler Meclisi kurulduğunu bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklama şu şekilde:

1.) Aleviliğin temel kurumu olan ocaklar ve bu ocaklardaki dedelerin Aleviliğin asıl temsilcileri olduğu bilinen bir gerçektir. Son yıllarda Alevîliği yola inananlar değil, adeta yolu yıkmaya çalışanlar temsil ediyormuş gibi bir görüntü oluşmuştur. Buna karşı çıkan ocak mensubu dedeler bir araya gelerek Ocakzadeler Meclisi’ni oluşturmuştur. Bu nedenlerle de, Ocakzadeler Meclisi, Alevi toplumunu temsil hakkına sahiptir.

2.) Ocakzadeler Meclisi, ocakları reddeden ve Alevi inancının temel işleyişi olan “El ele el Hakk’a” anlayışını yozlaştıran, dejenere ederek özünden koparan, Alevi toplumunu ve inancını, kendi marjinal örgütlenmesine hedef kitle alan; Hakk Muhammed Ali, Kur’an, Ehlibeyt ve On İki İmam inanç ve itikadından koparmaya çalışanlara karşı kurulmuştur.

3.) Ocakzadeler Meclisi’nin Alevilik konusundaki temel görüşleri de şöyledir:

- Hz. Ali’yi, Alevi inancının dışına itmek, bütün ocakları yok saymaktır. Çünkü ocaklarımız On İki İmam yoluyla Hz. Ali’ye bağlıdır. Bütün ocakların atası, Hz.Muhammed ve Hz. Ali olup anaları da Hz. Hatice’tül Kübra ve Hz. Fatıma’tüz Zehra’dır.

- Yolumuz, Adem atadan Muhammed Mustafa arasında gelmiş geçmiş cümle peygamberleri ve ilahi kitapları hak bilir

- Allah Muhammed Ali Yolu’nda yürürüz. Ehlibeyt’i sever, On İki İmam’ın imametini hak bilir, Horasan ve Anadolu Erenleri’nin irfani çizgisini benimseriz.

- Dört kapı kırk makam ile “insan-ı kâmil” olma yolunda bacı-kardeş bakışı ve on iki hizmet ile cem oluruz.

- Yolumuzda dil, din, ırk, renk ve cins ayırmadan 72 millete aynı nazarla bakarız.

- Yolumuz sevgi, hoşgörü, muhabbet, şefkat ve erdem yoludur.

- Yolumuz insana ve insanlığa hizmet yoludur.

- Yolumuz ilim, irfan, kemalet ve marifet yoludur.

- Yolumuz, ikrar ve iman üzeredir.

- Muharrem ayı ve Hızır ayı oruç ayımızdır.

4.) Ocak yapılanması içinde talip, rehber, pir/dede, mürşit yani “El ele, el Hakk’a” düsturuyla hareket ederiz. Aleviliği özgün hâli ile yaşar, yaşatır ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleriz.

5.) Bütün ocaklarımız haktır, hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Alevi inancının kırmızı çizgisi olan Hz. Ali’yi Aleviliğin dışına itmek Hz. Ali’siz, Ehlibeyt’siz, On İki İmam’sız bir Alevilik icat eden ve Alevilik inancını kendilerine uyarlamak isteyenlere asla yol verilmeyecektir.

6.) Çalışmalarımızda hedefimiz, Aleviliğin İslam ile bağını koparıp farklı bir din olarak göstermek isteyen haricilerle, yol yezitleriyle mücadele etmek olacaktır.

7.) Ocakzadeler Meclisi, toplumsal barışı savunur ve buna katkı sunar.

8.) Ocakzadeler Meclisi, hiçbir inancı yargılamaz, ön yargıyla da

bakmaz.

9.) Ocakzadeler Meclisi, çağdaş dünyanın hukuk normlarını benimser; laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti anlayışını destekler ve gelişmesini sağlamak için katkıda bulunur.

10.)Ocakzadeler Meclisi, milli birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi esas alır.

11.)Ocakzadeler Meclisi, Aleviliği siyasete alet eden akım ve kurumlara mesafelidir. Her türlü bölücü ve yıkıcı unsurların da karşısında yer alır.

12.)Ocakzadeler Meclisi, Rıza Şehri’nin temel değerlerinin yerleşmesini hedef alır.

13.)Ocakzadeler Meclisi’nin önceliği, Alevi toplumunun temel hak ve özgürlüklere ilişkin sorunlarını, Anayasal ve yasal güvenceye kavuşturmak için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yetkili kişi ve kurumlarıyla görüşmeler yapmak olacaktır.

14.)Ocakzadeler Meclisi, “Yol bir sürek bin bir” ilkesiyle hareket eder ve

bütün ocakları özgün yapılarını koruyarak birliğe davet etmektedir.

15.)Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük özveri ve mücadelelerle kurduğu laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti ve kurucu değerleri de kırmızı çizgimizdir.

OCAKZADELER MECLİSİ

Bu açıklamamıza destek veren Ocakzadeler şunlardır:

Hüseyin Hürrem Ulusoy- Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı

Hüseyin Dedegarkınoğlu-Dede Garkın Ocağı

Ali Timurtaş Özmen-Koluaçık Hacım Sultan Ocağı

Mansur Kılıç- Baba Mansur Ocağı

Baki Güngör-Seyit Harun Nurdede Ocağı

Turan Aydın- Hubyar Sultan Ocağı

Ahmet Aslandoğan- Hıdır Abdal Ocağı

Ahmet Yavuz -Hubyar Sultan Ocağı

Ali Demirtaş-Çoban Baba Ocağı

Ali Küçük -Seyyid Seyfi Ocağı

Ali Yenialtun-Sultan Sinemil Ocağı

Arif Bektaş -Seyyid Sultan Cibali Ocağı

Aslan İlhan -Ağuiçen Ocağı

Aydın Acaray -Seyyid Kerim Ocağı

Aydoğdu Dönmez -Cibali Sultan Ocağı

Baki Özdemiroğlu -Hacı Ali Turabı Veli Ocağı

Behzat Varlı-Güvenç Abdal Ocağı

Cafer Kaygusuz-İmam Zeynel Abidin Ocağı

Cem Akbaba -Üryan Hızır Ocağı

Cemal Akbaba -Ali Baba Ocağı

Cemal Tekkeşinoğlu -Ali Baba Ocağı

Cevahir Düzgün -Seyit Harun Nurdede Ocağı

Eray Karayiğit -Yalıncak Sultan Ocağı

Erdal Özdemir -Kureyşan Ocağı

Erol Ulusoy -Koçubaba Ocağı

Ejder Keskin-Seyyid Köse Süleyman Ocağı

Ferdi Kılınç -Seyyid Köse Süleyman Ocağı

Feyzullah Güvenç -Seyyid Mehmet Abdal Ocağı

Hacı Şahin -Şah İbrahim Veli Ocağı

Hakan Samut -Sultan Samut Ocağı

Halil Gültekin-Sarı İsmail Sultan Ocağı

Hamdullah Bektaşoğlu -Hacı Muradı Veli Ocağı

Hasan Bilal -Şah İbrahim Veli Ocağı

Hasan Canbolat -Seyyid Kerim Ocağı

Haydar Aceray-Seyyid Kerim Ocağı

Hüseyin Bektaş-Hubyar Sultan Ocağı

Hüseyin Doğan- Hasan Dede Ocağı

İsmail Soyupak-Kureyşan Ocağı

Kasım Güvercin- Seyyid Seyfi Ocağı

Kudret Ulusoy -Koçubaba Ocağı

Levent Varlı -Güvenç Abdal Ocağı

Mehmet Ali Tutal- Kureyşan Ocağı

Mehmet Demirtaş-Sücaaddin Veli Ocağı

Metin Çıtak-Erarslan Ocağı

Metin Özer -Güvenç Abdal Ocağı

Muhtar Duran-Koluaçık Hacım Sultan Ocağı

Musa Kücük-Seyit Seyfi Ocağı

Mustafa Bor -Şeyh Ahmed Dede Ocağı

Mustafa Dedegarkınoğlu-Dede Garkın Ocağı

Mustafa Tuncer-Hızır Samıt Sultan Ocağı

Mülazım Polat-Haydar Sultan Ocağı

Nazmi Aydedeoğlu -Işık Çakır Sultan Ocağı

Nevzat Canbolat- Seyyid Kerim Ocağı

Nurettin Gedikoğlu -Hıdır Abdal Ocağı

Remzi Özbalı -Hacı Bektaş Veli Ocağı

Rıza Akbaş -İmam Rıza Ocağı

Rıza Kalender-Şah Kalender Veli Ocağı

Sahin Yıldız-Sultan Gözükızıl Ocağı

Selahattin Telci-Hubyar Sultan Ocağı

Serap Ulusoy-Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı

Serdar Altun -Kureyşan Ocağı

Seyfi Oğuz -Seyyid Köse Süleyman Ocağı

Seyit Ali Güngör-Seyyid Harun Nurdede Ocağı

Soner Canbolat- Seyyid Kerim Ocağı

Süleyman Güngör-Seyit Harun Nurdede Ocağı

Süleyman Kılıç-Baba Mansur Ocağı – Mazgirt/TUNCELİ Şöbek (Yeldeğen) Köyü)

Süleyman Üstüner -Cemal Abdal Ocağı

Şahin Petek - İmam Rıza Ocağı

Şeref Kuzel -Erarslan Ocağı

Şükrü Polat - Şeyh Hasan Ocağı

Tahir Aslandaş - Ali Baba Ocağı

Taner Erdoğan-Seyyid Garip Musa Sultan

Tarık Etçioğlu - Kara Yağmurlu Ocağı

Ulaş Ocak - Teslim Abdal Ocağı Ocağı

Ünal Şahin -Kul Himmet Ocağı

Veli Kargın - Dede Garkın Ocağı

Yılmaz Deniz -Budalalar Ocağı

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
 
LG
MD
SM
XS