8 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 8 İle Kalansız Bölünebilme Kuralları...

8 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 8 İle Kalansız Bölünebilme Kuralları...

8 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 8 İle Kalansız Bölünebilme Kuralları...

Bir doğal sayının basamak sayısı arttığında 8 ile tam bölünüp bölünmediğini bulmak için bölünecek sayının son üç hanesine bakılması gerekiyor. Sayının son üç hanesi üç sıfırdan (000) oluşuyorsa veya sekizin katıysa bu sayı 8'e tam bölünüyor demektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

8 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?

Bir, iki ve üç basamaklı sayıların sekize tam olarak bölünüp bölünmedikleri zihinden yapmak daha kolaydır. Fakat basamak sayısı arttıkça işlem yapılması zorunluluğu doğabiliyor. Burada 8 ile bölünebilme kuralı devreye girmektedir. Bu kurala göre dört ve daha fazla basamağa sahip bir sayının son üç basamağı sekizin katı veya üç sıfırdan (000) oluşuyorsa bu sayı sekize tam bölünüyor demektir.

8 İle Kalansız Bölünebilme Kuralları

Bir sayının sekize kalansız olarak bölündüğünü bulmak için sayının son üç basamağına bakılır. Sayının son üç basamağı sekizin katıysa bu sayı sekize kalansız olarak bölünüyor demektir.

Örneğin; 632.216 sayısının sekize tam olarak bölünüp bölünmediğini bulmak için son üç hanesi olan 216'ya bakılır. 216 sekizin katı olduğundan bu sayı sekize tam olarak bölünür.

1.273.518 sayısının son üç hanesi olan 518 sekizin katı olmadığı için bu sayı sekize tam olarak bölünemez.

İpuçu; Sayının sonundaki üç basamağın sekizin katı olup olmadığını bulmak için de işlem yapmak, zaman kaybı olabiliyor. Bu durumda sekizin katı olan 80, 120, 400, 800 gibi sayıları üç basamaklı sayıdan çıkarmak sonucu kısa yoldan bulmanızı sağlayabilir.

Örnek; 73.936 sayısındaki 936'nın sekizin katı olup olmadığını anlamak uzun işlem gerektirebilir. Bunun yerine;
936-800=136-120=16 sekizin katı olduğundan sayı sekize tam bölünür.

2.096.564 sayısının 8'e tam olarak bölünüp bölünmediğini bulalım.
564 sayısının sekizin katı olup olmadığını sekize bölerek buluyorsunuz. Uzun bölme işlemi yerine;
564-400=164-120=44 sayısı sekizin katı olmadığından bu sayı sekize tam olarak bölünmez.