Son Dakika

Akıllı Zıt Anlamlısı Nedir? Akıllı Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

A A

26.10.2021 - 00:36

Akıl kelimesine getirilen yapım ekiyle (-lı) oluşturulan akıllı sözcüğü zeki anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş birçok deyim ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Akıllıca 2- Akıl Oyunları 3- Aklını Başından Almak 4- Aklı Bir Karış Havada 5- Aklını Kaçırmak 6- Aklı Sıra 7- Akıllara Durgunluk Veren. Akıllı sözcüğüyle zıt anlamlı olan toplam 7 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları öz Türkçeyken bazıları dilimize Arapça, Farsça ve İtalyancadan geçmiştir.

Akıllı Zıt Anlamlısı Nedir? Akıllı Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Akıllı Zıt Anlamlısı Nedir?

1- Aptal
2- Budala
3- Bön
4- Ebleh
5- Ahmak
6- Belid
7-Echel


Akıllı Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

1- APTAL

Aptal kelimesi, nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeyen, saf ve alık anlamına gelir.

Örnek Kelimeler:
1- Aptalca 2- Aptallık Etmek 3- Aptala Yatmak

Örnek Cümle:

''Söylediği onca yalana rağmen ona güvenerek aptallık ettim.''

2- BUDALA:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan budala kelimesi bedil sözcüğünden türetilmiştir. Aklı yetmediği için gerektiği gibi düşünemeyen kişilere budala denir.

Örnek Cümle:

''Gençken budalanın önde gideniymişim.''

3- BÖN.

Bön kelimesi hem kaba hem de aptal anlamına gelir.

Örnek Cümle:

''Bön bön bakacağına kalk da bana yardım et.''

4- EBLEH:

Belahet sözcüğünden türetilen ebleh, aklı kıt demektir.

Örnek Cümle:

''Ben konuşurken ebleh ebleh yüzüme bakıyordu.''

5- AHMAK:

Hamakat kelimesinden türetilen ahmak sözcüğü de akıllı ile zıt anlamlıdır.

Örnek Cümle:

''Ahmaklık ettim, lütfen beni bağışla.''

6- BELİD:

Günlük hayattan çok edebi eserlerde karşımıza çıkan belid kelimesi sersem, şaşkın ve bön anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

'' Dünyada belid insanlar gününü gün ederken akıllılar acı çekiyor.

7- ECHEL:

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde sık sık kullanılan echel sözcüğü, ''cehl'' kökünden türetilmiştir. Echel hem cahil hem de akılsız anlamına gelir.

''Bu adam hem echel hem de ukala.''