Altyapı Nasıl Yazılır? Altyapı Tdk Doğru Yazılışı... Altyapı Mı Alt Yapı Mı?

Altyapı Nasıl Yazılır? Altyapı Tdk Doğru Yazılışı... Altyapı Mı Alt Yapı Mı?

Altyapı Nasıl Yazılır? Altyapı Tdk Doğru Yazılışı... Altyapı Mı Alt Yapı Mı?

Sözcükler, iletişimi doğru sağlayan ve anlam yüklü harflerin bir araya gelerek oluşturdukları seslerin birleşiminden oluşmaktadır. Bazı kelimelerin yazılış ve okunuşlarında her zaman hata yapılabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için dilbilgisi kurallarına uymak oldukça önem arz etmektedir. Birbirinden farklı sözcüklerin bir araya gelerek oluşan sözcük öbeğine birleşik sözcük adı verilmektedir. Birleşik sözcükler bir yazılmakta ve tek bir sözcük gibi algılanmalıdır. Türk dil kurumu, Altyapı türündeki tüm sözcükler için kurallara uygun yazılış ve okunuşları belirlemiştir. Birleşik sözcük birbirinden farklı iki ayrı kelimenin bir arada kullanılmasıyla oluşmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Altyapı Nasıl Yazılır?

Altyapı sözcüğü iki ayrı kelimelerden türeyen bir kelimedir. Alt+yapı sözcükleri incelendiğinde Alt sözcüğü kök sözcük fakat yapı sözcüğü ise kök yap kelimesinden türemiş ve yapı olarak ortaya çıkmıştır.

Altyapı TDK Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu, Türkçe'nin daha verimli kullanılması adına kurulan ve bünyesindeki web sitesinde yayımlanan dilbilgisi kurallarını doğru aktaran Kamu kuruluşu olarak görev yapmaktadır. Türk Dil Kurumu Türkçenin daha verimli kullanılması için bazı yanlış bilinen yazımların düzenlenmesi için açıklamalarda bulunmaktadır. Altyapı kelimesi genellikle yapılan en büyük hata iki ayrı sözcüğün boşluk bırakılarak yazılmasıdır. Oysa Altyapı sözcüğü birlikte ve boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.

Altyapı mı Alt Yapı mı?

Altyapı kelimesi anlam bakımından birbirinden farklı 2 kelimedir. Alt kelimesi üstünde olmayan zeminin altında kalan anlamında kullanılırken yapı ise inşa anlamında kullanılır. Altyapı kelimesi birleşmesi halinde zemin altı inşaat yani kanalizasyon, elektrik, su gibi bir binanın altında olması gereken yapılandırma anlamında kullanılmaktadır. Altyapı ayrı yazılmamalı ve birlikte kullanılmalıdır.

Hatalı yazılış Alt yapı Doğru yazılış ise Altyapı olmalıdır. Örnekler ile anlatılmak istenirse; Binanın altyapısında sorunlar çıktı öncelikle çözmemiz gereken konu budur. O bölgenin altyapı eksikliği var.

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber