Birleşik Sıfat Nedir, Nasıl Kullanılır? Birleşik Sıfat Örnekleri Nelerdir?

Birleşik Sıfat Nedir, Nasıl Kullanılır? Birleşik Sıfat Örnekleri Nelerdir?

Birleşik Sıfat Nedir, Nasıl Kullanılır? Birleşik Sıfat Örnekleri Nelerdir?

Dil bilgisi açısından en önemli konular içerisinde sıfat gelir. Farklı türleri ve özelliklere sahip olarak ayrılan sıfat, aynı zamanda birleşik sıfat üzerinden de ifade edilir. Adından da anlaşılacağı üzere birden fazla kelime ile oluşan bir sıfat olarak öne çıkıyor. Tabii diğer yandan birleşik sıfat da kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Özellikle eğitim konusunda hem de günlük yaşam içerisinde yaygın olarak kullanılan dil bilgisi konuları arasında geliyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Birleşik Sıfat Nedir?

İsimlerin ya da diğer sıfatların önüne geçmek suretiyle onları çeşitli yönlerden tanımlayan dil bilgisi kuralı sıfat olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda aynı zamanda birleşik sıfat ön plana çıkıyor. Birleşik sıfat ise birden fazla sıfatın bir araya gelmesiyle oluşmuş sözcük grubudur.

Birleşik sıfatlar aynı zamanda ikiden fazla sözcük ile bir araya gelebilir ve bu şekilde birleşik sıfat oluşturabilir. Yani en az iki kelime olması ile beraber daha fazla sözcük üzerinden de bir araya gelebilmektedir. Bileşik sıfatlar aynı zamanda biçim açısından ayrılmış sıfat grubunda yer almaktadır.

Birleşik Nasıl Kullanılır?

En az iki sözcükten oluşması ile beraber birleşik sıfat, isimlerin ya da nesnelerin özelliklerini nitelemek amaçlı kullanılmaktadır. Tabii birden fazla olarak kullanılan bu kelimelerin her biri mutlaka sıfat olmalıdır. Yani farklı şekillerde ve amaçlar altında isim ile beraber nesneleri etkin bir şekilde nitelemeli ve belirtmelidir. Bu doğrultuda anlamca kaynaşmış olan sıfatlardan farklı olan yanı ise, kelimelerin ayrı bir şekilde ele alınması ve yazılması. Genelde bu sıfatlar iyelik eki alarak oluşur ve buna bağlı şekilde kullanılır. Bu doğrultuda öne çıkan iyelik ekleri ise, ‘-lı-li’ ekleri olabilir. Bu ekler birleşik sıfat için kullanılacak kelimelere eklenir ve değerlendirilir.

Birleşik Sıfat Örnekleri Nelerdir?

Yapısında birden fazla sıfat barındıran ve isim ile nesneleri niteleyen birçok farklı birleşik sıfat ele alınabilir. Dilbilgisi açısından önemli olması ile beraber, aynı zamanda günlük yaşam içerisinde de çok fazla kullanılmaktadırlar.

 - Külyutmaz öğretmen

 - Boğazına düşkün adam

 - Birtakım sorular

 - Cana yakın çocuk

Bu şekilde birleşik sıfat üzerinden daha birçok farklı örnek ele almak mümkün.