Divanı Lügatit Türk Nedir, Özellikleri Nelerdir? Divanı Lügatit Türk Kimin Eseri?

Divanı Lügatit Türk Nedir, Özellikleri Nelerdir? Divanı Lügatit Türk Kimin Eseri?

Divanı Lügatit Türk Nedir, Özellikleri Nelerdir? Divanı Lügatit Türk Kimin Eseri?

11.yüzyılda yazılan ve dönemin en mühim eserleri içerisinde bulunan Divanı- ı Lügatit Türk; günümüz çapında halen değişik hedefler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bununla beraber yazıldığı dönemde hem Türkçe hem de Arapça şeklinde kullanım olanağı vermesinden ötürü, büyük öneme sahip olan eserler içerisinde bulunmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu eser; Kaşgarlı Mahmut açısından yazılmış bir eser olup, Türkçe sözlük olarak yazılmıştır. Sözlük; Türkçe ve Arapça sözlük şeklinde de ifade edilebilir. Bunun yanı sıra önceden de belirtildiği üzere 1072 ve 1074 seneleri arasında yazılmış bir eser şeklinde olduğu belirtilmektedir. Sözlüğün; Türk dilinin toplu sözlüğü olduğu ifade edilir.

 Divanı Lügatit Türk Nedir?

 Divanı Lügatit Türk; Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan bir eser olup, oldukça önemli değeri bulunmaktadır. Bu büyük eserin; Karahanlı yazı dilinden bugünlere ulaşmış olan en önemli ikinci eser olarak değerlendirildiği belirtilebilir. Türkçe dilinin bilinen ilk sözlüğü olarak tanımlanmaktadır.

 Kaşgarlı Mahmut bu eseri yazarken; 7500'den çok sözcüğü tanımlamış olup; sözcüklerin hangi manalarda ve nerelerde kullanıldığını, örnekler ile göstermiştir. Kaşgarlı Mahmut, okuyucuları; Türklerin tarihi, günlük hayatı, gelenekleri ve edebiyatları konusunda da bilgilendirmiş olup, eserini Türk dünyası ile zenginleştirmiş bir şekilde sunmuştur.

 Divanı Lügatit Türk; 1077 senesinde tamamlanmıştır. Bununla birlikte Abbasi halifesine sunulmuştur. Kaşgarlı Mahmut; eserinde belirttiği üzere Arapçayı çok iyi bilmektedir. Eserin yalnızca ansiklopedik sözlük olmadığını, aynı şekilde ağız araştırmaları ve filolojiyle halk edebiyatını içeren bir şaheser olduğunu gözlemlemek mümkündür.

 Arapların Türkçeyi öğrenmesi adına yazılan bu eser; Türk Lehçeleri Divanı anlamını taşımaktadır. Eser içerisinde; Kaşgarlı Mahmud'un yaşamış olduğu dönemdeki Türk boyları ve boyların konuşmakta olduğu Türkçe hakkında anlam bilgisi, ses ve biçim bilgisi ile söz varlığıyla sözlü kültür konuları hakkında ayrıntılı bilgi verdiği belirtilebilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Divanı Lügatit Türk Özellikleri Nelerdir?

 

 Divanı Lügatit Türk özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

 - Kaşgarlı Mahmut; pek çok Türk boyunu gezip, derlemeler yaparak, eseri yazmıştır.

 - Bu eser; 11. yüzyılda yazılmış bir eserdir.

 - Sözlüğün yazıldığı yazım dili Hakaniye lehçesi ile olup açıklamaları Arapça ile yazılmıştır.

 - Arapların Türkçe öğrenmesi ve Türkçenin yaygın olduğunu göstermek adına yazılmış bir eserdir.

 - Türkçenin ilk sözlüğü yerine geçen bu eser; ansiklopedi yerine de geçmekte ve dil bilgisi kitabı yerine de konulmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 - Kullanılan kelimeleri örnekleyen, şiir ve atasözleri kullanılmıştır. Bu özelliği sayesinde Türk edebiyatı adına çok önemli kaynak olmasına katkı sağlamıştır.

 Divanı Lügatit Türk Kimin Eseri?

 Divanı Lügatit Türk; Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bir eserdir.