Son Dakika

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

A A

14.11.2021 - 19:26

Natural ve tabi kelimeleriyle eş anlamlı olan doğal kelimesi, 20. yüzyılda literatüre girdi. Herhangi bir beşeri faktörün etkisi olmadan, kendiliğinden oluşan şeylere doğal denir.

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Bu kelime günlük hayatta sıklıkla kullandığımız birçok tamlamada ve kalıp ifadede yer alır. Örnekler: 1- Doğal Afet 2- Doğal Güzellik 3- Doğal Gaz  4- Doğal Sayılar 5- Doğal Gıdalar

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir?

 1- Yapay 

 2- Sentetik 

 3- Sahte 

 4- Suni 

 5- Gayrıtabii 

Doğal Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

1- YAPAY: 

''Yapmak'' fiilinden türetilmiş olan yapay sözcüğü, doğal ile zıt anlamlıdır. Bu kelimenin ''yapma'' ve ''yapmacık'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. 

Örnek Kelimeler: 

1- Yapay Zeka 2- Yapay Destan 3- Yapay Toprak Vitamini 

Örnek Cümleler: 

1- Bugünkü derste doğal ve yapay destanlar arasındaki farkları inceledik. 
2- Son on yılda yapay zeka ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. 

2- SENTETİK: 

Orijinal dilinde ''synthétique'' şeklinde yazılan bu sözcük Yunanca kökenlidir. 

Örnek Cümle: 

''Sentetik kumaşlar terlettiği ve kaşındırdığı için pek tercih etmiyorum.'' 

3- SAHTE: 

Dilimize Farsçadan geçmiş olan sahte kelimesi, hem yapmacık hem de asılsız ve uydurma anlamına gelir. 

Örnek Kelimeler: 

1- Sahte Para 2- Sahtekar 

Örnek Cümleler: 

1- Adamın verdiği para sahte çıktı. 

2- Sahtekarlar yaşlı adamı dolandırıp on bin lirasını aldı. 

4- SUNİ: 

Suni kelimesi, Arapçada yapmak anlamına gelen ''sun'' sözcüğünden türetilmiştir. 

Örnek Kelimeler: 
1- Suni Deri 2- Suni Teneffüs 3- Suni Halı 

Örnek Cümle: 
''Suni gübre almak için çarşıya gideceğiz.'' 

5- GAYRITABİİ. 

Gayrı ve tabii kelimelerinin birleşmesinden oluşturulan gayrıtabii, doğal olmayan, sonradan yapılan anlamına gelir. 

Örnek Cümleler: 

1- İnsanların içinde gayrıtabii davranışlar sergilediği için tepki çekti. 

2- Siz insani değerlere aykırı, gayrıtabii fikirleri savunuyorsunuz.