Son Dakika

Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

A A

14.11.2021 - 19:30

Dilimize Arapçadan geçmiş olan dünya kelimesi, ''dûn'' kelimesinden türetilmiştir. Dûn, aşağı anlamına gelirken, dünya kelimesi de en alttaki sema, en aşağı olan alem demektir. Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde küre-i arz olarak geçen dünya, gerçek anlamı dışında mecazi ve terim anlamında da kullanılır.

Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Dünya sözcüğünün yer aldığı tamlamalar ve deyimler şu şekilde sıralanabilir:
1- Dünyalar benim oldu 2- Dünyasını şaşırmak 3- Dünya harikası
4- Dünya evine girmek 5- Dünyalık

Dünya Eş Anlamlısı Nedir?

1- Alem
2- Arz
3- Küre
4- Cihan
5- Devran

Dünya Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

1- ALEM:

Alem kelimesi hem evren hem de dünya anlamına gelir. Bu kelime şaşırtıcı ve garip bulunan şeyler için de kullanılır.

Örnek Kelimeler:
1- Alem-i Misal 2- Alem-i Mevcut 3- Berzah Alemi

Örnek Cümleler:

1- Bu alemde sırrına vakıf olamadığımız binlerce gerçek var.
2- Alemleri yoktan var eden Allah'a şükürler olsun.

2- ARZ

Arz kelimesi yeryüzü ve dünya demektir. Bu kelime mecazen ülke anlamında da kullanılır.

Örnek Cümle:

''İnsanoğlu arz ile arş arasında sıkışıp kalmış.''

3- KÜRE:

Geometrik şekillerden biri olan küre, mecazen dünya anlamına gelir. Kelimenin ''yerküre'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

Örnek Kelimeler:
1- Küre-i Zemin 2- Küre-i Arz

Örnek Cümle:

''Yerkürede milyonlarca yıl içinde sayısız değişim yaşandı.''

4- CİHAN:

Cihan kelimesi de alem gibi hem dünya hem de kainat anlamına gelir.

Örnek Cümle:

''Koskoca cihanda tek başıma kaldım.''

5- DEVRAN:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan devran kelimesi, devr sözcüğünden türetilmiştir. Devr, dönen anlamına gelirken devran da dünya ve zaman demektir.

Örnek Cümleler:

1- Devran döner, her şey değişir, bunu sakın unutma.
2- Bu devranda kimin dost kimin düşman olduğunu kestirebilmek güç.