Fenomenoloji Nedir, Neyi İnceler? Fenomenoloji Örnekleri Nelerdir?

Fenomenoloji Nedir, Neyi İnceler? Fenomenoloji Örnekleri Nelerdir?

Fenomenoloji Nedir, Neyi İnceler? Fenomenoloji Örnekleri Nelerdir?

Fenomenoloji; görüngü bilim olarak da tanımlanmaktadır. Osmanlı dilinde zahiriye şeklinde bilinir. Bununla beraber bu felsefe akımın kurucusu Edmund Husserl'dir. 20 yüzyılda görülen düşüncelerdeki ve bilimlerdeki genel bunalımın içerisinde doğarak gelişen felsefe akımı olarak tanımlanabilir. Fenomenoloji; özne ve nesne ilişkisini konu edinmektedir.

Görüngübilime ya da Fenomenoloji bilimine göre metafizik, sahip oldukları önemi yitirmektedir. Fenomenoloji biliminin asıl hedefi normal somut yaşantıları hedef almak ve bu sayede ilerlemesini yavaşlama hususuna getirmiş felsefenin tekrardan hızlanmasını sağlamak şeklimde açıklanır.

 Fenomenoloji Nedir?

 Fenomenoloji sözcüğü; eski Yunanca dilinde ortaya çıkma anlamında olan ''phainomenon'' sözcüğüyle öğretmek manasına gelen logos sözcüğünün birleştirilmesiyle bir araya gelmiştir. Fenomenoloji sözcüğü; ilk şekilde 20.yüzyılın ilk çeyreğinde Edmund Husserl açısından kullanılmıştır. Fenomenoloji sözcüğü; Türkçe dilinde görüngü bilim olarak da çevirmek mümkündür. Fenomenolog olan kişiler; Türkçeye nesne şeklinde de çevrilecek fenomenlerin alanlarını incelerler.

 Fenomenoloji; aynı zamanda bir metodolojidir. Yalnızca felsefe alanında değil, sosyoloji ve psikoloji çapında da etkin şekilde kullanılan bir metottur. ''Gerçek'' tanımının bireyden bireye değiştiğini düşünen pek çok filozof; evrensel şartların varlığını sorgular. Bu kişiler; aynı şekilde toplum açısından kabul edilmiş olan genel sözcüklerin tekrardan ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu felsefi akımdan en fazla etkilenen kişilerin başında ise; Jean Paul Sartre ve Martin Heidegger bulunmaktadır. Fenomenoloji üzerine Fransız sosyolog olan Michel Foucault, pek çok makale bulunmaktadır.

 Fenomenoloji Neyi İnceler?

 Fenomenoloji; gerçek algılarının farklılığını savunan bir felsefe terimi olarak tanımlanır. Fenomenoloji akımını savunan filozoflar, tam anlamıyla maddeci düşünceye sahiplerdir. Metafizik ise onlar adına tamamen reddedilmektedir. Yalnızca gözleri ile gördükleri ve üzerinde araştırma yaptıkları maddelerin gerçekliğini savunup, kabul etmektedirler. Bir başka felsefe terimi olan materyalizm akımı ile benzerliğe sahip olsa dahi, ikisinin arasında bazı değişikliklerin olduğu belirtilmektedir.

 Fenomenoloji; kavramların gerçekliklerinin analiz edilmesi adına iki değişik metottan yararlanılmaktadır. Bu metotlardan birincisi; askıya alma metodu şeklinde bilinirken, ikincisiyse fenomenolojik indirgeme şeklinde bilinir. Fenomenoloji; kavramların yeniden incelenmesi gerektiğini savunmaktadır.

 Fenomenoloji Örnekleri Nelerdir?

 Fenomenoloji bilimine örnek vermek gerekirse; bu akıma göre jant, vida veya anahtar gibi eşyalar aslında bulunmamaktadır. Bunların hepsi, değişik şekiller verilen ve değişik işlevleri bulunan metallerdir. Afrika bünyesinde bir kabilede yaşayan insanla beraber şehirde yaşayan insan adına anahtarlar aynı anlama ve değere sahip olamamaktadır. Fenomenoloji akımına göre bu şekilde örnek vermek önemlidir. Fenomenoloji akımını savunan pek çok düşünürün bulunduğunu belirtmek doğru olacaktır.