İkilem Nedir, Tdk Sözlük Anmalı Ne Demek? İkilemde Kalma Örnekleri Nelerdir?

A A

27.01.2022 - 01:25

İkilem kelimesi hem tek başına hem de kelime grubu olarak kullanılan önemli sözcükler içerisinde yer alır. Özellikle pek çok insanı zor durumda bırakan bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Bu yönü farklı anlamlar üzerinden ele alınır ve ifade edilir. Diğer yandan çatışmayı, bir seçim yapmayı ya da karar vermeyi gösterdiğini söylemek mümkün. İngilizce kökenli bir kelime üzerinden Türkçeye çevrilmiş hali ile ikilem kelimesi kapsamında değerlendirilir.

İkilem Nedir, Tdk Sözlük Anmalı Ne Demek? İkilemde Kalma Örnekleri Nelerdir?

İkilem Nedir?

İkilem kelimesi hem başlı başına bir sözcük olarak kullanılmakta hem de anlamı üzerinden önemli bir yer taşımaktadır.

- İki önermesi bulunması ile beraber her iki önerme üzerinden vargısı olan tasım

- İnsanı istenmeyen ve çoğunlukla iki seçenekten birini takip etmeye zorlayan tartışma

- Dilemma                                                                                  
- Sorun ya da us vurma durumu

Özellikle ikinci anlamı ile beraber günlük yaşamda daha fazla kullanılan bir sözcüktür.

İkilem TDK Sözlük Anmalı Ne Demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman ikilem kelimesi, bireyi istenmeyen ve genelde iki seçenekten birini takip etmeye zorlayan durum şeklinde ifade edilebilir. Özellikle ikilemde kalmak kelime grubu üzerinden daha fazla kullanıldığını söylemek mümkündür. Kişi herhangi bir durum karşısında neyi seçeceğine dair tam bir karar veremez. Böylece ikileme düşer ya da ikilemde kalır. Günlük yaşamda ise pek çok durum ve olay karşısında ikilem üzerinden bir karar verme aşaması meydana gelir.

İkilemde Kalma Örnekleri Nelerdir?

Verilecek olan belli başlı bazı örnekler üzerinden ikilemde kalmanın nasıl gerçekleşebileceği yönünde bilgi alma şansı elde edilebilir.

Örneğin bir işten çıkarma durumu söz konusu olduğunda, kimlere çıkarılacağına dair ikilemde kalınabilir. Herhangi bir seçim yapılmak istendiğinde, hangisinin doğru olduğu bilinmediği için tercih konusunda sıkıntı yaşanır. Bu da bir ikilem olarak ön plana çıkar.

İkilem Örnek Çeşitleri

Ele alınacak olan ikilem aynı zamanda farklı çeşitler üzerinden değerlendirilir. Bunlar içerisinde ahlaki ikilem örnekleri, etik ikilem örnekleri ya da sağlık ikilem örnekleri gibi durumlar söz konusudur. Bu kategoriler içerisinden farklı olaylar üzerinden kişi ya da kişiler ikilemde kalır. Zor bir karar verme durumu ile beraber seçim gerçekleştirilmek mecburiyetinde kalınır.