İletişim Nedir, Özellikleri Nelerdir? İletişimin Öğeleri Nelerdir?

A A

27.01.2022 - 01:26

Çeşitli kişilerden ve kurumlardan bilgi almak için kurulan iletişim sosyal ihtiyaçların başında gelir. İletişim, aynı zamanda, karşı tarafı tanımak ve sosyalleşmek için de son derece önemlidir.

İletişim Nedir, Özellikleri Nelerdir? İletişimin Öğeleri Nelerdir?

İletişim Nedir?

İletişim iki ya da daha fazla sayıdaki kişinin birbirleriyle haberleşmesi ve diyalog kurması anlamına gelir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için iletişim kurmak zorunludur.

Dört çeşit iletişim yöntemi mevcuttur.

1- Sözlü iletişim:

Sözlü iletişim sese dayalı olduğu için gönderici ve alıcı kadar bağlam (ortam) da son derece önemlidir. Örneğin gürültülü bir ortamda sözlü iletişim kurmak zordur.

Sözlü iletişime örnekler:

Bir yazarla yapılan röportaj.
Telefon görüşmeleri
Günlük hayatta yüz yüze kurulan iletişimler

2- Yazılı İletişim:

Yazılı iletişim de kendi içerisinde ikiye ayrılır.

A- Kurumsal iletişim

Örnekler:

Referans mektubu, şirket mailleri

B- Sanatsal iletişim:

Roman, hikaye

3- Sözsüz İletişim:

Sözsüz iletişimde genellikle vücut dili ve mimikler kullanılır.

Örnekler:

1- Kişinin ''hayır'' anlamında kaşlarını kaldırması.
2- Birinin başıyle selam vermesi

4- Görsel İletişim:

Görsel iletişim televizyon haberleri, reklamlar, billboardlar ve fotoğraflar aracılığıyla yapılır. Görsel iletişimin, kitleleri etkileme oranı çok daha yüksek olduğu için en etkili iletişim yöntemlerinden biri olarak kabul edilir.

İletişimin Özellikleri Nelerdir?

1- İletişimde temel amaç bilgi almak ya da vermektir.
2- Sağlıklı bir iletişim kurmak için iki tarafın da birbirini dinlemesi ve anlaması gerekir.
3- İletişim, hem gerçekleştiği ortamı etkiler hem de o ortamdan etkilenir.
4- Empati yoksunluğu ve ön yargılar iletişim bozukluğunun temel nedenleri arasında yer alır.
5- Etkili iletişimde retorik ve hitabet yeteneği oldukça önemlidir.

İletişimin Öğeleri Nelerdir?

1- Gönderici - Alıcı

Sağlıklı bir iletişim bir gönderici ile alıcının olması zorunludur. İletişimi başlatan kişiye gönderici ya da kaynak denir.

2- İleti:

Göndericinin alıcıya ulaştırdığı haber ya da bilgiye ileti denir.

3- Kanal:

Günümüzde iletilerin ulaştırılmasında birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden her birine kanal denir. Gazete, telefon ve kitap, günümüzde en çok kullanılan kanallar arasında yer alır.

4- Dönüt:

Alıcının göndericiye verdiği yanıt dönüt olarak nitelendirilir.

5- Kod:

İletişimin temel ögeleri arasında yer alan kod, iletişim kuran her iki tarafın kullandığı semboller dizisidir. Örneğin iki Alman'ın kurduğu diyaloğun kodu Almancadır. Parola ve işaret dili de iletişim esnasında kullanılan kodlara örnek olarak gösterilebilir.

6- Bağlam:

Bağlam, iletişimin kurulduğu ortam anlamına gelir. Bağlamda, sağlıklı bir iletişime engel olan unsurlar yer almamalıdır.