İlgi Eki Nedir? İlgi Eki Özellikleri Ve Örnekleri Nelerdir?

A A

27.01.2022 - 01:27

Türkiye Türkçesinde ilgi eki, tamlayan ile tamlananın oluşturduğu yapıyı içermektedir. Kelimenin bir bütün haline gelmesi için belli başlı ekler kullanılır. Bu ekler ilgi eki olarak isimlendirilir. Tamlayan eki olarak isimlendirilen ilgi eki tamlayana eklenir ve böylece isim tamlaması oluşturulur. Günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

İlgi Eki Nedir? İlgi Eki Özellikleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Dil bilgisi kurallarına göre iyelik ekleri, özel ismin sonuna geldiği zaman kesme işareti ile ayrılır. Şehir, isim ve diğer kategorilerde yer alan özel isimlerinin sonuna gelen iyelik ekleri ın, in, un ve ün şeklindedir.

İlgi Eki Nedir?

Tamlayan kelimenin yanına ek olarak gelen ın, in, un, ün ve im ekleri ilgi ekidir. -nın ve -nin ekleri de belirtili isim tamlaması oluşturma işleminde kaynaştırma olarak kullanılır. İsim ve sıfat tamlamalarında ekler tamlamanın oluşmasında etkili olur.

Tamlayan ve tamlanan olmak üzere iki kategoriden meydana gelen tamlamalar belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme isim tamlaması şeklinde gruplanmaktadır.

İlgi Eki Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

İlgi eki alarak oluşturulan belirtili isim tamlaması ile ilgili örnekler şu şekildedir:
1- Aracın lastiği yeni gibi. Bu cümlede Arac-ın kelimesindeki ın ilgi ekidir.
2- Ofisin patronu kendine özel bir masa almış. Bu cümlede ise ofis-in kelimesindeki in ilgi ekidir.
3- Benim yazım birinci olmuş. Bu cümlede ben-im kelimesindeki im eki ilgi ekidir.
4- Buranın yöneticisi istifa etmiş. Bu cümlede bura-nın kelimesindeki -nın eki ilgi eki olarak isimlendirilir.

Genel anlamda kelimeler aitlik belirtmektedir ve ilgi eki alarak aitlik anlamı oluşturmuştur.

Zamire Eklenerek Edat Oluşturma

Bu konu ile ilgili örnekler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sizin için özel siparişimiz var. Burada zamir 'sizin' kelimesidir ve bu kelimedeki in eki ilgi ekidir.
2- Senin kadar geveze birini görmedim. Bu cümlede senin kelimesindeki in eki ilgi ekidir.

Zamir Ve İsimlerin Fiillere Bağlanması

İlgi eki ile oluşturulmuş tamlama örnekleri ise şu şekildedir:

1- Eğitim hayatındaki başarılar senin olsun. Bu cümlede yer alan senin kelimesindeki in eki ilgi ekidir.
2- Türkiye'nin faizli ekonomisi başarılı sonuç vermedi. Bu cümlede ise Türkiye'nin kelimesindeki in ilgi ekidir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu iyelik ekleri ile ilgi ekinin karıştırılmamasıdır. Mesela, montun düğmesi kopmuş, cümlesinde yer alan -un eki iyelik ekidir. Düğmenin monta ait olduğu anlamı yer almaktadır. İlgi eki ile ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür. Günlük hayatta en çok kullanılan eklerden biri ilgi ekleridir.