İzafiyet Teorisi Nedir? Einstein Görelilik Kuramı Hakkında Merak Edilenler…

İzafiyet Teorisi Nedir? Einstein Görelilik Kuramı Hakkında Merak Edilenler…

İzafiyet Teorisi Nedir? Einstein Görelilik Kuramı Hakkında Merak Edilenler…

İzafiyet teorisi, pek çok kişinin merak ettiği ve sık sık da gündeme gelen teorilerden arasında yer alıyor. 1905 senesinde Albert Einstein tarafından yayınlanan İzafiyet teorisi, Özel Görelilik Kuramı ismi ile de biliniyor. Einstein İzafiyet teorisi Galileo'nun Görelilik Prensibi ile birleşir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

  İzafiyet Teorisi Nedir?

 İzafiyet teorisi yani diğer ismi ile de Özel Görelilik Kuramı, 1905 senesinde Annalen der Physik dergisinde Albert Einstein tarafından yayınlanmış olan "Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" ismini verdiği 2. makalesinde açıklanarak ardından da 5. makalesi "Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?" başlıklı başka bir makale ile açıkladığı bir fizik kuramıdır.

 İzafiyet teorisi diğer adı ile de Özel Görelilik Kuramı, uzay ve zaman arasında bulunan ilişkiyi açıklar. Buna göre mekan, zaman ve hareket birbirinden bağımsız değildir. Bunlar birbiri ile bağlantılı olan izafi bir bütündür. Cisim zamanla, mekan hareketle, zaman cisimle, hareket mekanla yani hepsi birbiri ile aslında bağlantılıdır.

 Einstein Görelilik Kuramı Hakkında Merak Edilenler

 Einstein görelilik kuramı ile ilgili pek çok araştırma yapmıştır. İlk defa ise, Galileo bu etkiyi gözlemlemiştir. Einstein'ın bu teorisi ise, Galileo'nun Görelilik Prensibi ile birleşerek, sonucunda değişmeyen ve doğrusal hareketin durumu ne olursa olsun bütün gözlemcilerin her zaman ışığın hızını aynı büyüklükte ölçeceğini söyler.

 Özel Görelilik Kuramı, uzaklığın ve zamanın gözlemciye bağlı bir şekilde değişebileceğini söyler. Bu gözlem ise, aslında sezgisel olarak değil, deneysel olarak pek çok sonuca varılmasını sağlar. Özel görelik teorimi aynı zamanda zamanın ve uzaklığın gözlemciye bağlı olarak değişebileceğini ifade eder. Bu teori ise, madde ile enerjinin E=mc² formülü ile birbirine bağlı olduğunu da ortaya söylüyor. E=mc² formülüne göre kütlenin ve ışık hızı toplamı da enerjiye eşittir.

 Bütün ışık hızlarının ışık hızına göre çok daha küçük olduğu uygulama ve Newton mekaniği ile aynı sonuca varıldığı anlaşılır. Bu teoremin özel bir şekilde anılması ise görelik ilkesinin sadece eylemsiz gözlem çerçevesinde uygulanış biçimi olduğu içindir. Bütün gözlemciler için birbirine göre hareketleri ne olur olsun ışık hızının aynı olacağını savunan Özel Görelilik Kuramı, hiçbir maddenin ışığın hızına ulaşacak bir şekilde hızlandırılamayacağını da ifade eder.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı