Son Dakika

Kurnaz Zıt Anlamlısı Nedir? Kurnaz Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

A A

21.10.2021 - 14:35

Öz Türkçe bir sözcük olan kurnaz kelimesi ''kurmak'' fiilinden türetilmiştir. Menfaatlerini korumak için sürekli yeni fikirler üreten, aklını başkalarını kandırmak için kullanan kişilere kurnaz denir. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok deyim ve kalıp söz halk arasında yaygın olarak kullanılır. Örnekler: 1- Şark Kurnazı 2- Kurnazlık Yapmak. Kurnaz kelimesiyle zıt anlamlı olan 4 sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden ikisi öz Türkçe, ikisi Arapça kökenlidir.

Kurnaz Zıt Anlamlısı Nedir? Kurnaz Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

  Kurnaz Zıt Anlamlısı Nedir? 

 1- Saf

 2- Masum

 3- Budala

 4- Bön

 Kurnaz Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

 1- SAF:

 Saf kelimesi hem temiz kalpli hem de kurnaz olmayan kişi demektir. Her söylenene hemen inanan, kandırılması kolay kişiler için de aynı sözcük kullanılır. Kelimenin yan anlamı ise berrak ve durudur.

 Örnek Kelimeler:

 1- Safdil 2- Saf saf 3- Safderun 4- Saflık

 Örnek Cümleler:

 1- Tüm bu yalanlara inanacak kadar saf olamazsın!

 2- Senin gibi saf ve temiz kalpli insanların sayısı her geçen gün azalıyor.

 2- MASUM:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan masum kelimesi, İsmet sözcüğünden türetilmiştir. İsmet, günahsız olmak anlamına gelirken masum sözcüğü, suçsuz ve saf demektir.

 Örnek Kelimeler:

 1- Masumiyet Karinesi 2- Masumiyet

 Örnek Cümleler:

 1- Ben mahkemede masum olduğumu kanıtlamışken beni uydurma belgelerle suçlayamazsın.

 2- Ben onun en çok masumiyetini sevmiştim.

 3- BUDALA:

 Budala kelimesi, aklı kıt olduğu için her duyduğuna inanan, aşırı saf kimse demektir.

 Örnek Cümleler:

 1- Hem budala hem de ukala olmasına tahammül edemiyorum.

 2- Eskiden yaptıklarımı hatırlıyorum da ne kadar budala biriymişim.

 4- BÖN:

 Eski Türkçe ile kaleme alınmış eserlerde ''böng'' şeklinde geçen bu sözcük de kurnaz ile zıt anlamlıdır.

 Örnek Cümle:

 ''Konuşmam bittiğinde hiçbir şey demeden suratıma bön bön bakmaya devam etti.''