Nahr Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Yevmü'n Nahr Ne Anlama Gelir?

Nahr Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Yevmü'n Nahr Ne Anlama Gelir?

Nahr Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Yevmü'n Nahr Ne Anlama Gelir?

Türk Dili, tarihte ilişki kurmuş olduğu medeniyetlerin ya da ülkelerin dillerinden sözcükleri kendi bünyesinin içerisinde katmış ve bu sayede de oldukça zengin bir dil haline gelmiştir. Son zamanlarda anlamının merak edildiği kelimelerden bir tanesi de narh kelimesidir. Narh kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamının bilinmesi oldukça önemlidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Narh Kelimesinin Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Anlamı Nedir?

Narh kelimesi Türkçede sık olarak kullanılan kelimelerden değildir. Bu sebepten dolayı bu kelimenin anlamını bilmek büyük bir önem arz eder. Narh kelimesi, Farsça dilinden Türkçeye geçmiş olan bir kelime türüdür. Narh kelimesi, Farsçadan Türkçeye geçmiştir.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre narh sözcüğü şu anlama gelir:

Tüketiciyi korumak amacı ile özellikle temel olan ihtiyaç maddeleri için resmî olan makamlar tarafından belirlenmiş olan ve her yerde geçerliliği bulunan fiyat

Şeklinde ifade edilir. Narh kelimesi ile ilgili olan deyim narh koymak şeklinde kullanılır. Devlet ya da belediyenin zorunlu olan tüketim maddelerine belirli bir süre için değişmeyen nitelikte bir fiyat saptamasını ifade eder.

Yevmü'n Nahr Ne Demektir?

Yevmü'n nahr, kelime anlamı bakımından boğazlama ya da kesme anlamına gelir. Yevmü'n nahr kelimesi, kurban bayramının ilk günü şeklinde tanımlanır. Bu kelime, kurban kesme gününü ifade eder. Zilhicce adı verilen ayın onuncu gününü bir başka ifade ile kurban bayramının birinci gününü kapsar. On birinci ve on ikinci olan günleri de kurban kesme günü olmasından dolayı tamamına birden eyyâm-ı nahr ismi verilmiştir.

Yevmü’n Nahr Kelimesinin İslam Dini İle İlişkisi

Yevmü’n nahr, İslam dininde kurban bayramının ilk gününü ifade eder. Akıl sağlığı yerinde bulunan, hür iradeye sahip olan, mukim ve dinî değerlere göre zengin sayılmış olan her mümin, ilâhî rızayı kazanabilmek adına kurban kesmek ile hem Cenab-ı Hakk’a yakınlaşabilmektedir. Bununla birlikte maddi durumlarının yetersiz olması nedeni ile kurban kesemeyenlere destekte bulunur. Kurban ibadetinin ruhunda Allah'a yakın olmak ve halka fedakârlıkta bulunabilme anlayışı bulunur. Kurban, Müslüman olan bir bireyin bütün varlığını ya da her şeyini gerektiği takdirde Allah'ın yolu içinde feda etmeye hazır bir biçimde olduğunun bir sembolüdür.

 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı