Nebi Nedir, Tdksözlük Anlamı Ne Demek? Nebi Kime Denir?

Nebi Nedir, Tdksözlük Anlamı Ne Demek? Nebi Kime Denir?

Nebi Nedir, Tdksözlük Anlamı Ne Demek? Nebi Kime Denir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nebi kelimesi, ''neb'' kökünden türetilmiştir. Neb, haber getirmek, müjde vermek, uyarmak ve ikaz etmek gibi anlamlara gelir. Nebi kelimesinin sözlük anlamı ise haber getirendir. Sadece peygamberler için kullanılan bu sözcük, peygamber, elçi, resul ve yalvaç kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Nebi Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

TDK'ya göre nebi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Haber ulaştıran

İkinci Anlamı: Allah'ın Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gönderdiği haberleri kullara ulaştıran.

Nebi sözcüğü birçok ayette geçer.

Örnekler:

1- En'am Suresi - 89

Şayet kafirler, onlara apaçık sunduğumuz delilleri inkar etmeye devam ederlerse, onların yerine başka bir kavim getiririz. O seçtiklerimiz, kendilerine kitap, hidayet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir.

Bu ayette kafirlerin Allah'ı ve peygamberlerini inkar etmesi durumunda helak olacakları bildirilir. Allah kullarına zulmetmez. Bu nedenle kendisine nebi göndermediği hiçbir kavmi helak etmez. Kendisine gönderilen peygamberleri yalanlayıp Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenler ise Allah'ın gazabına uğrar. Örneğin: Lut Kavmi

2- Ahzab Suresi - 6

Nebiler, iman edenlere kendi canlarından daha yakındır.

Hz. Muhammed ümmeti için birçok tehlikeyi göze almış, kendisiyle alay eden ve Müslümanlara işkence eden müşrikleri dahi affetmiştir. Diğer tüm nebiler de birçok zorluğa katlanmış ancak her ne olursa olsun Allah'ın emir ve yasaklarını kavimlerine tebliğ etmişlerdir.

Hz. Muhammed'in lakaplarından biri Nebi-yi Efham'dır. Nebi-yi Efham, en değerli, en yüce Nebi anlamına gelir.

Nebi Kime Denir?

Dinimizde peygamberler ikiye ayrılır. Kendisine kitap indirilmemiş olan peygamberlere nebi denir. Kendisine kitap indirilmiş olan peygamberler ise resul olarak adlandırılır. Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Davud, kendilerine Kuran-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Zebur indirildiği için birer resuldür.