Son Dakika

Ödlek Zıt Anlamlısı Nedir? Ödlek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

A A

26.10.2021 - 10:13

Eski Türkçe bir sözcük olan ödlek kelimesi, ''öd'' kelimesinden türetilmiştir. Ödü patlamak çok korkmak anlamına gelirken ödlek sözcüğü de korkak demektir. Tabansız ve ürkek kelimeleriyle eş anlamlı olan bu sözcüğün isim hali ''ödleklik'' şeklinde yazılır. Ödlek sözcüğüyle zıt anlamlı olan toplam 6 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe, diğerleri ise Arapça ve Farsça kökenlidir.

Ödlek Zıt Anlamlısı Nedir? Ödlek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

 Ödlek Zıt Anlamlısı Nedir?

 1- Cesur

 2- Gözü Pek

 3- Serbaz

 4- Acar

 5- Şeci

 6- Biperva 

 Ödlek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

 1- CESUR

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan kelimesi, cesaret sözcüğünden türetilmiştir.

 Örnek Cümleler:

 1- Cesur savaşçılar düşmana aman vermediler.

 2- Onun bu kadar cesur biri olduğunu bilmiyordum.

 2- GÖZÜ PEK

 Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız gözü pek deyimi de ödlek ile zıt anlamlıdır. Bu deyim, en tehlikeli durumlarda bile cesur davranan kişiler için kullanılır.

 Örnek Cümle:

 ''Gözü pek yiğitler vatanlarını son ana kadar savundular.

 3- SERBAZ:

 Farsça kökenli bir sözcük olan serbaz, ser kelimesi ve -baz ekiyle oluşturulmuştur. Ser baş anlamına gelirken, -baz oynayan demektir. Serdengeçti kelimesi ile serbaz eş anlamlıdır. Her iki kelime de savaşlarda üstün cesaret örneği gösteren kişileri övmek için kullanılır.

 Örnek Cümle:

 ''Bugün bağımsız bir ülkede yaşıyorsak bu serbaz yiğitlerin sayesindedir.''

 4- ACAR:

 Acar kelimesi hem güçlü hem de cesur anlamına gelir.

 Örnek Cümle:

 ''Ben gençliğimde acar bir delikanlıydım.

 5- ŞECİ

 Korkusuz ve yiğit anlamına gelen şeci kelimesi şecaat sözcüğünden türetilmiştir.

 Örnek Cümle:

 '' Bizim özgürlüğümüz için canını veren o şeci kahramanlara ne kadar şükretsek az.''

 6- BİPERVA:

 Bi eki ve perva kelimelerinin birleşmesinden oluşan biperva, çekincesiz, korkusuz demektir.

 Örnek Cümleler.

 ''Gelecek olan her belaya karşı bipervayım.''