Olağanüstü Nasıl Yazılır? Olağanüstü Tdk Doğru Yazılışı... Olağan Üstü Mü Olağanüstü Mü?

Olağanüstü Nasıl Yazılır? Olağanüstü Tdk Doğru Yazılışı... Olağan Üstü Mü Olağanüstü Mü?

Olağanüstü Nasıl Yazılır? Olağanüstü Tdk Doğru Yazılışı... Olağan Üstü Mü Olağanüstü Mü?

Türk Dil Kurumu kısaltması TDK şeklinde olan bir sözlüktür. Bu sözlük güncel olan yazım kılavuzu ile internet alanında hizmet sunar Pek çok kelimenin nasıl yazıldığına dair bilgiler güncel olan bu sözlük vasıtası ile online bir şekilde sorgulanır. Bu sebepten dolayı merak edilen ya da yazılışının nasıl olduğundan emin olunamadığı kelimelerin özelliklerine Türk Dil Kurumu sözlüğünden bakılarak öğrenilir. Bu konu kapsamında en çok sorgulanan ve nasıl yazıldığı merak edilen kelimelerden bir tanesi de olağanüstü kelimesidir. Bu kelimenin bitişik veya ayrı yazılması sıklıkla karıştırılır ve merak edilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Olağanüstü Kelimesi Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı Yazılır?

Türkçede içerisinde özellikle iki tane sözcüğün yan yana gelmesi ile oluşturmuş olduğu yeni sözcük veya sözcük öbeklerinin nasıl bir şekilde yazıldığı sıklıkla karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir biçimde kullanmak isteyen kişilerin sık sık yazılış tarzını merak ettikleri kelimelerden birisi de olağanüstü kelimesidir. Bu sözcüğün doğru bir biçimde kullanımı olağanüstü biçiminde olmalıdır. Bir başka deyiş ile bu kelime birleşik bir şekilde yazılmalıdır.

Olağan üstü (Yanlış bir kullanımdır.)

Olağanüstü (Doğru bir kullanımdır)

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Olağanüstü Kelimesinin Anlamı Nedir?

Olağanüstü kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı bilinmesi gereken önemli bir konudur. Olağanüstü kelimesini özellikle günlük yaşantı içerisinde sıklıkla duymak mümkündür. Bu kelimeye televizyon programlarının içerisinde, dergilerde, gazetelerde ve diğer iletişim araçlarında sıklıkla rastlanır. Türk Dil Kurumu'na göre olağanüstü kelimesinin birden fazla olan anlamı bulunur. Bu kelimenin anlamlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Alışılmıştan ya da benzerlerinden farklı olan

Fevkalade

Beklenmedik bir vakit içerisinde yapılan, daha önce tasarlanmamış olan

Harikulade

Şeklinde çeşitli anlamlara sahip olan olağanüstü kelimesi günlük hayatta fark ederek yahut etmeyerek sıklıkla kullanılır.