Son Dakika

Olgun Zıt Anlamlısı Nedir? Olgun Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

A A

27.10.2021 - 12:54

Ergin, yetkin ve kamil sözcükleriyle eş anlamlı olan ''olgun'' kelimesi, öz Türkçedir. Olmak fiilinden türetilen bu kelime, yenebilecek kıvama gelmiş meyveler için kullanılır. Yetkinliğe erişmiş, davranışları ölçülü ve ağırbaşlı kişilere de olgun denir. Kelimenin fiil hali ''olgunlaşmak'' şeklinde yazılır. Olgun kelimesiyle zıt anlamlı 4 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin ikisi öz Türkçe iken, diğer ikisi Arapça ve Ermenice kökenlidir.

Olgun Zıt Anlamlısı Nedir? Olgun Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

 Olgun Zıt Anlamlısı Nedir?

 1- Çiğ

 2- Hışır

 3- Ham

 4- Hoppa

 Olgun Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

 1- ÇİĞ:

 11. yüzyıldan beri kullanılmaktan olan çiğ kelimesi, pişmemiş, henüz yenecek kıvama gelmemiş anlamına gelir. Bu kelime mecazen, hareketleri kaba saba olan, yeterince olgunlaşmamış insanlar için de yaygın olarak kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- Onun bu çiğ davranışlarından bıktım usandım artık.

 2- Maalesef çiğ bir karaktere sahip olduğu için nerede nasıl davranması gerektiğini bilmiyor.

 3- Beni bir daha böyle çiğ insanlarla bir araya getirme.

 2- HIŞIR:

 Dilimize Ermenicen geçen hışır kelimesi genellikle olgunlaşmamış karpuzlar için kullanılan bir tabirdir. Orijinal dilinde ''hoşor'' şeklinde yazılan bu kelime, mecazen kaba, görgüsüz ve cahil anlamında da kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- Karpuzlar hışır çıkınca geri götürmek zorunda kaldım.

 2- Kavunların ikisi de hışır olduğu için yiyemedik. Orijinal dilinde

 3- HAM:

 Farsça kökenli bir sözcük olan ham, işlenmemiş gıda demektir. Diğer kelimeler gibi ham da mecazen, yaşının gereği gibi davranmayan, olgunlaşmamış kişiler için de kullanılır. Kelimenin ''hamhalat'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 Örnek Cümleler:

 1- Meyveleri hamken topladıkları için hepsini ziyan etmişler.

 2- Bu ham fikirlerle bir arpa boyu yol gidemeyiz.

 4- HOPPA:

 Hoppa, hareketleri olgunluktan uzak olan kişilere yakıştırma yollu söylenen bir kelimedir.

 Örnek Cümle:

 ''Bu kadar hoppa biri olduğunu bilmiyordum.''