Satirik Şiir Nedir, Temsilcileri Kimlerdir? Satirik Şiir Özellikleri Nelerdir?

Satirik Şiir Nedir, Temsilcileri Kimlerdir? Satirik Şiir Özellikleri Nelerdir?

Satirik Şiir Nedir, Temsilcileri Kimlerdir? Satirik Şiir Özellikleri Nelerdir?

Satirik şiir edebi türlerin en eskisi olarak bilinmektedir. Satirik şiir günümüz edebiyatında yergi olarak adlandırılmaktadır. Olay ve durum ile ilgili alaylı, iğneleyici bir dille kaleme alınmaktadır. Satirik şiirler öğretici ögeler barındırsalar da öğrenme amacı gütmemektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Satirik Şiir Nedir?

Satirik şiirin ne olduğunu anlamak için ilk olarak edebiyatın en küçük yapı taşı olan şiirin kavramını bilmek gerekmektedir. Şiir dilin ses getirdiği, ölçü, ses sembolizmi, ritmik özelliklerini kullanan düz kelime anlamına ek olarak anlamlar oluşturmak amacı ile meydana getirilen edebiyat türüdür. Satirik şiire eleştirici bir anlatımı olan şiir türü içerisinde yer alan şiir türüdür. Buradaki eleştiri konusu kişi, olay ya da durumu iğneleyici kelimeler ve alaycı ifadeler ile eleştirmektir.

Satirik şiirde didaktik şiirin özellikleri görülür. Bu nedenle satirik şiir didaktik şiir içerisinde incelenmekte ve benzemektedir. Didaktik şiirden ayrılan yönü ise eleştirinin açık bir şekilde yapılmasıdır.

Satirik Şiir Temsilcileri Kimlerdir?

Satirik şiirler eleştirici anlatımı olan şiirlerdir. Bir olay veya durum iğneleyici sözler ile ve alaycı ifadeler ile anlatılmaktadır. Didaktik şiir özellikleri görüldüğü için bu şiirler içerisinde incelenebilir. Bunun yanı sıra açık bir eleştiri söz konusu olduğu için ayrı bir sınıfta da incelenmektedir. Türk Edebiyatında satirik şiir temsilcileri şunlardır:

- Hef'i
- Seyrani
- Ziya Paşa
- Neyzen Tevfik
- Orhan Veli Kanık
- Yahya Kemal Beyatlı
- Pir Sultan Abdal
- Cahit Sıtkı Tarancı
- Aşık Akçay
- Aşık Kul Mahmut
- Serdari

Satirik Şiir Özellikleri Nelerdir?

Satirik şiirler özellik bakımından didaktik şiirlere benzemektedir. Fakat satirik şiirlerde daha açık ve net bir şekilde eleştiri yapılmaktadır. Satirik şiirlerin özellikleri şunlardır:

- Eleştirel bir anlatım söz konusudur.
- Eleştiri açık bir şekilde yapılır.
- Özellik bakımından didaktik şiirlere benzemektedir.
- İğneleyici kelimelere yer verilir.
- Eğlenceli anlatımları bulunmaktadır.
- Çevresinde bulunan nesneleri veya kişileri konu almaktadır. Bu olguların gülünç yönlerinden bahsedilir.
- Satirik şiirlerde gülünç yönler kötülenmektedir.
- Konu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
- Divan edebiyatında hiciv olarak bilinir.
- Halk edebiyatında taşlama olarak bilinir.
- Yeni Türk

Satirik Şiir Örnekleri Nelerdir?

Satirik şiir örneklerine Türk Edebiyatında rastlamak mümkündür. Edebiyatımızda önemli bir yere sahip satirik şiirlerin örnekleri ve temsilcileri şunlardır:

- Tevfik Fikret: Han-ı Yağma
- Orhan veli Kanık: Kuyruklu Şiir
- Kazak Abdal: İnsan Beğenmez