Seküler Ne Demek? Tdk'ya Göre Seküler Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Seküler Ne Demek? Tdk'ya Göre Seküler Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Seküler Ne Demek? Tdk'ya Göre Seküler Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Sözlük anlamı, soy, kuşak, nesep olan seküler, Latince kökenli bir sözcüktür. Bu kelime Orta Çağ'dan itibaren ''dünyevi'' anlamında kullanılmıştır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Aynı zamanda somut manasına gelen sözcük, birçok tamlamanın ve kalıplaşmış ifadede yer alır.
Örnekler:
1- Seküler Yapı
2- Seküler Devlet
3- Seküler Düşünce

Seküler Ne Demek?

Seküler kelimesinin sözlük anlamı dünyevidir. Bu kelime ruhani, mistik ve uhrevi kelimeleriyle zıt anlamlıdır. Gözle görülebilen ve temas edilebilen somut şeyler için de seküler kelimesi kullanılır.

Kelime Orta Çağdan önce yetişen, nesilden nesle aktarılan, üreyen ve artan anlamında kullanılmıştır. Seküler sözcüğü orijinal dilinde ''saecularis'' şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Seküler Kelime Anlamı Nedir?

TDK'ya göre seküler kelimesinin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı:

Din ve devlet işlerinin birbirinin ayrıldığı idari sistem ya da oluşum.

Örnek Cümle:

''Dünyadaki ilk seküler mahkeme Fransa'nın Paris kentinde kuruldu.''

İkinci Anlamı:

Dünyevi olan, ahiretin dışında kalan maddi gerçeklikler

Örnek Cümleler:

1- Seküler bir kafa yapısına sahip olan kişilerle mistik şeyler hakkında konuşulmaz.

2- Seküler kurumlar dinin kurallarına göre değil, dünyadaki gerçekliklere göre karar verirler.

Üçüncü Anlamı:

Gelip geçici ve fani olan.

Seküler Kelimesi Nasıl Kullanılır?

Seküler kelimesi genellikle idari kurumlar için kullanılır. Aynı zamanda bir yönetim şekli olan sekülerizm, bu sözcükten türetilmiştir. Bu sözcük laiklik ile yakın anlamlıdır. Her iki sözcük de din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelir.