Son Dakika

Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri, Özellikleri Ve Örnekleri…

A A

10.01.2022 - 12:44 Son Güncelleme:

Belli başlı nazım biçimleriyle kaleme alınan manzum eserlere şiir denir. Şiirler, içeriğine, yazılış amacına ve nazım türlerine göre birçok türe ayrılır. 

Şiir Türleri Nelerdir? Şiir Türleri, Özellikleri Ve Örnekleri…

Şiir Türleri Nelerdir? 

A- Konularına göre şiir türleri 

1- Lirik Şiir:

Aşk, özlem, ayrılık gibi bireysel konuların işlendiği manzum eserlerdir. Federico Garcia Lorca, Francesco Petrarca, Orhan Veli ve İlhan Berk, lirik şiirin temsilcileri arasında yer alır. 

2- Didaktik Şiir: 

Okura belli başlı konularda öğüt vermek ve yol göstermek amacıyla kaleme alınan şiirlere didaktik şiir denir. Türün temsilcileri: Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, 

3- Pastoral Şiir: 

Konusunu kır yaşamından ve tabiat sevgisinden alan manzum eserler, pastoral şiir olarak adlandırılır. Juan Goytisolo ve Manuel de Falla, pastoral şairler arasında yer alır. 

4- Epik Şiir: 

Genelde kahramanlık hikayelerinin ya da bir toplum için çok büyük önem taşıyan olayların anlatıldığı şiir türüdür. 

5- Satirik Şiir: 

Satirik şiirin halk edebiyatındaki karşılığı taşlamadır. Divan edebiyatında ise hiciv adıyla bilinen satirik şiirler, bir kişiyi ya da topluluğu eleştirmek için kaleme alınır. 

 Nef'i, Şair Eşref, Neyzen Tevfik, satirik şiirin en önemli temsilcileridir. 

B) Nazım Biçimlerine Göre Şiir Türleri 

1- Kaside 

 2- Gazel 

 3- Tahmis 

 4- Nazire 

 5- Terkib-i Bent 

 6- Terci-i Bent 

 7- İlahi 

 8- Koşma

 9- Muamma 

 10- Lugaz 

 11- Naat 

 12- Methiye 

 13- Güzelleme 

 14- Sagu 

 15- Koçaklama 

Şiir Türleri, Özellikleri ve Örnekleri 

A) Gazel 

Divan şairlerinin en çok yazdığı şiir türlerinin başında gazel gelir. Gazelin ilk kıtasına matla, son kıtasına makta denir. En çok beğenilen ve akılda kalan dizeye mısra-i berceste denir. 

Gazel örnekleri 

1- Olursun gayr-a hem-dem bana dersin ah-u zar etme 

Hilaf-ı resm-i ayin-i vefadır böyle kâr etme 

Nail'i 

2- Heman ağlayı geldim aleme ağlayı gittim ben 

 San ol nilüferin suda bittim suda yittim ben 

Rehayi 

3- Der idim dila çehresin medresenin 

 Olmasa meygede de bade senin medre senin 

B) Hiciv 

1- Enseden arslan kesilmek cepheden yaltak kedi 

 Müslümanlık bizden önce böyle zillet görmedi 

Mehmet Akif Ersoy 

2- Sağlığında nice ehl-i hünerin 

 Bir tutam tuz bile yoktu aşına 

 Öldürürler evvel onu açlıktan 

 Sonra bir türbe dikerler başına 

Ferit Kam 

3- Dervişlik olsaydı tac ile hırka

 Biz dahi alırdık otuza kırka 

La Edri 

C) Kaside 

Mim-i Ahmet'den göründü kainat 

 Arş- ferş-u fevk-u taht-u şeş cihat 

Usuli tarafından Hz. Muhammed'i övmek için yazılmıştır.