Son Dakika

Tümsek Zıt Anlamlısı Nedir? Tümsek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

A A

26.10.2021 - 11:18 Son Güncelleme:

Coğrafya ve kartografya biliminde sıklıkla kullanılan tümsek kelimesi, küçük tepe anlamına gelir. Yüzeyinde çıkıntı bulunan yerlere de tümsek denir. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır.

Tümsek Zıt Anlamlısı Nedir? Tümsek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Örnekler:

1- Tümsek Ayna

2- Tümsek Halat

3- Tümsek Tırnak

4- Tümsek Tabelası

Tümsek kelimesiyle zıt anlamlı olan 4 sözcük bulunmaktadır. Bu kelimelerin üçü öz Türkçeyken, biri dilimize Arapçadan geçmiştir. 

Tümsek Zıt Anlamlısı Nedir?

 1- Çukur

 2- Kuyu 

 3- Oyuk 

 4- Kazamat 

Tümsek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

1- ÇUKUR: 

Çevresindeki yapılara göre daha aşağıda olan, kazılmış yerlere çukur denir. Çukur, mecazen mezar anlamında da kullanılır. Bu kelimeyle aynı kökten türeyen çökük ve çökek sözcükleri de tümsek ile zıt anlamlıdır. 

Örnek Kelimeler: 

1- Göz altı çukuru

2- Çukura Kaçmak 

Örnek Cümleler: 

1- Yıllardır bu yolu yapmadıkları için her taraf çukur olmuş. 

 (Gerçek anlamda kullanılmış) 

2- Bir sürü maske yaptım ama hiçbiri göz altı çukurlarımı geçirmedi. 

 (Mecazi anlamda kullanılmış) 

2- KUYU: 

Eski Türkçe yazılmış metinlerde kuyuğ şeklinde geçen kuyu kelimesi 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Maden ya da su çıkarmak için kazılan derin çukurlara kuyu denir. 

Örnek Kelimeler: 

1- Kuyusunu Kazmak 2- Deney Kuyusu 3- Sondaj Kuyusu 

Örnek Cümleler.

1- Yüzüme karşı gülerken arkamdan kuyumu kazıyormuş. 

 2- Çocukların bu kuyunun etrafında oynaması oldukça tehlikeli. 

3- OYUK:

Oymak fiilinden türetilen oyuk sözcüğü de tümsek ile zıt anlamlıdır. Oyuk kelimesi hem çukur hem de mağara anlamına gelir. 

Örnek Cümle: 

''Buradaki oyukları kumla mı toprakla mı kapatacaksınız? 

4- KAZAMAT: 

20. yüzyılın ilk yarısında literatüre giren kazamat kelimesi, kazılan yer anlamına gelir. 

Örnek Cümle: 

''Kazamatların derinliği 2 - 2.5 metre arası.''