Zaman Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Zaman Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Zaman Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Türkçede birçok farklı kelimenin eş anlamlı karşılıkları bulunur. Bu kelimeler amaca uygun şekilde aynı anlam üzerinden farklı cümlelerde kullanma şansı tanır. Özellikle arka arkaya değerlendirecek olan cümleler söz konusu olduğunda, aynı anlamda ve farklı yazılmış eş anlamlı sözcükler önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda zaman kelimesinin eş anlamlı sözcükleri merak edilmekte ve internet üzerinden de araştırılmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Zaman Eş Anlamlısı Nedir?

Zaman kelimesi için 2 farklı eş anlamlı sözcük ön plana çıkmaktadır. Amaca uygun olarak tek başına ya da cümle içerisinde her iki sözcükte zaman kelimesine karşılık olarak aynı anlam üzerinden değerlendirilebilir.

- Vakit
- Dönem

Her iki kelime de aynı anlamı taşıması ile beraber, zaman sözcüğüne karşı ele alınabilir. Özellikle günlük yaşamın içerisinde yaygın kullanılan bir sözcük olduğu için, zaman kelimesinin eş anlamlı karşılıkları oldukça önemli bir yere sahiptir.

Zaman Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Zaman kelimesi için Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit iki farklı kelimeyi aynı anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Bu doğrultuda hem, ‘vakit’ hem de ‘dönem’ sözcüklerini kullanmak mümkün. Tabii burada her ne kadar zaman sözcüğü ile aynı anlama sahip olsalar dahi, amaç olarak değişik yerlerde kullanılırlar. Örneğin dönem kelimesi daha çok belli bir aralığı anlatan zaman çerçevesinde kullanılabilir. Vakit ise belirli bir anı anlatan cümlelerde öne çıkabilir ve değerlendirilebilir.

Zaman Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamlıları Nedir?

Ölçülmüş ya da ölçülebilen bir dönem zaman olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda uzaysal boyutu olmayan süreklilik şeklinde de anlatılabilmektedir. Günlük yaşamda rakamlar üzerinden ele alınır ve bir günün 24 saati içerisinde ifade edilir. Bu bağlamda anlama üzerinden zaman kelimesi iki değişik eş anlamlı sözcüğe sahiptir. Bunlardan biri dönem kelimesi ve diğeri ise vakit sözcüğüdür. Her iki kelimeyi de örnek cümleler üzerinden ele alarak anlatmak mümkün.

‘’Bugün vaktin nasıl geçtiğini anlamadım.’’

‘’Bu iş dönem dönem çok daha fazla para kazandırır.’’

Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi hem dönem hem de vakit kelimesini zaman sözcüğü adına karşılık olarak kullanmak mümkün.