En yüksek aktif büyüklük ve net kâr imalat sektöründe

En yüksek aktif büyüklük ve net kâr imalat sektöründe

En yüksek aktif büyüklük ve net kâr imalat sektöründe

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında en yüksek net kâr ve en yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iş birliğiyle oluşturulan Sektör Bilançoları İstatistikleri yayımlandı. İdari kayıtlara dayalı olarak 2009-2021 yıllarını kapsayacak biçimde kamuoyuna sunulan raporda ayrıntılar şöyle:

İdari kayıtlar üzerinden yapılan 2021 yılı çalışmasında bilanço esasına göre defter tutan 934 bin 550 girişimin kayıtları esas alındı. Sektör Bilançoları İstatistikleri'nin mevcut kapsamı, Kurumumuzca yayımlanan yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 88'lik bir temsil payına sahip firmalardan oluştu.

Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullandı.

En fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 304 bin 877 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2021 yılı için yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK AKTİF BÜYÜKLÜK İMALAT SEKTÖRÜNDE OLUŞTU

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2021 yılında toplam aktif büyüklüğü 15 trilyon 569 milyar 930 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 11 trilyon 668 milyar 761 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 3 trilyon 901 milyar 170 milyon TL oldu.

Son dakika! TCMB Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı: Enflasyon ve dolar beklentileri düşürüldü

Son dakika! TCMB Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı: Enflasyon ve dolar beklentileri düşürüldü

İmalat sektörü 4 trilyon 866 milyar 987 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 3 trilyon 493 milyar 414 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 624 milyar 254 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 923 milyar 753 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 363 milyar 309 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

EN YÜKSEK NET KAR İMALAT SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2021 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 285 milyar 297 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 371 milyar 85 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 121 milyar 11 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 47 milyar 194 milyon TL net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2021 yılını 107 milyar 991 milyon TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise 94 milyar 239 milyon TL net zarar ile tamamladı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

EN YÜKSEK YURTDIŞI SATIŞ İMALAT SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 1 trilyon 431 milyar 295 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satış 1 trilyon 114 milyar 446 milyon oldu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

2021 YILINDA FİRMALARIN NET SATIŞLARI VE FAALİYET KARI ARTTI

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 14 trilyon 733 milyar 420 milyon TL, toplam faaliyet karı ise 1 trilyon 96 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti.