Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor... Anayasa Mahkemesi yükseköğrenim kredisi ödemelerindeki o kuralı iptal etti

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor... Anayasa Mahkemesi yükseköğrenim kredisi ödemelerindeki o kuralı iptal etti

Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca üniversite öğrencisi ve mezunu ilgilendiren bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, yüksek öğrenim kredilerinde birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda borçludan tüm tutarın tahsil edilmesi kuralını iptal etti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Anayasa Mahkemesi, (AYM) yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksiti ödenmediğinde borcun tamamının tek seferde ödenmesi kuralını Anayasa'ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesinin kararında, devletin, Anayasa'nın 42. maddesi kapsamında maddi imkanlardan yoksun, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için destek sağlamakla yükümlü olduğu, yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere kredi sağladığı vurgulandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Antalya'da bir kişi, yükseköğrenim kredi borcunun birden fazla taksitinin ödenmemesi nedeniyle tüm taksitlerin tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle dava açtı.

Rus borsasında düşüş sürüyor

Rus borsasında düşüş sürüyor

Davaya bakan Antalya 2. İdare Mahkemesi ise davada uygulanan kanun hükmü olan 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 17'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı hükümlerin, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Başvuruda, itiraz konusu kuralda, yararlanılan yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda, alacağın tamamının peşin ödenmesinin öngörüldüğü, bunun da sosyal devlet ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği ileri sürüldü. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kanunun ilgili kısmının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kaynak: TRT Haber