Cemtas Mali Tablolar


2015-9 * CEMTS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 128.478.284
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.530.524
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 56.636.606
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.636.606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 41.313
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.313
Türev Araçlar 0
Stoklar 54.246.625
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.747.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 12.275.796
ARA TOPLAM 128.478.284
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 112.855.101
Finansal Yatırımlar 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 7.546.760
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.623.995
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 72.876.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 340.667
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 340.667
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.467.544
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 241.333.385
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.041.829
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.604.247
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 14.281.844
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 48.033
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.233.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.524.505
Diğer Borçlar 78.907
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 78.907
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.410.033
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 956.663
Kısa Vadeli Karşılıklar 530.636
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 530.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 654.994
ARA TOPLAM 38.041.829
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.439.567
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.684.800
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.754.767
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.754.767
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 181.851.989
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 181.851.989
Ödenmiş Sermaye 100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.863.824
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.127.168
-Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıp Fonu -2.263.344
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.087.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.278.241
Net Dönem Karı/Zararı 5.646.818
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 241.333.385

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR