Ege Profıl Mali Tablolar


2015-6 * EGPRO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 359.429.745
Nakit ve Nakit Benzerleri 42.686.984
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 241.252.525
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.796.553
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 219.455.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 804.562
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 804.562
Türev Araçlar 1.332.140
Stoklar 64.503.999
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.545.457
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 278.319
Diğer Dönen Varlıklar 4.737.967
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.287.792
DURAN VARLIKLAR 104.073.218
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 394.872
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 394.872
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 92.903.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.833.745
- Şerefiye 773.352
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.060.393
Peşin Ödenmiş Giderler 3.941.597
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 463.502.963
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 202.551.936
Kısa Vadeli Borçlanmalar 33.666.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.203.350
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 89.284.460
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.213.232
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 83.071.228
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.685.006
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 212.414
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 49.776.612
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.526.014
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.494.247
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.127.093
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.367.154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.702.836
ARA TOPLAM 202.551.936
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.489.050
Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.857.600
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 48.708
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.708
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.255.624
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.255.624
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.327.118
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 197.461.977
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 197.461.977
Ödenmiş Sermaye 59.566.900
Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.700.812
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.560.189
- Diğer Kazanç/Kayıplar 140.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.143
- Yabancı Para Çevirim Farkları -31.143
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.825.129
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 105.677.184
Net Dönem Karı/Zararı 6.882.392
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 463.502.963

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR