Emek Elektrık Mali Tablolar


2014-12 * EMKEL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 47.329.781
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.504.804
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 19.586.582
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 165.630
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.420.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.678.788
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.804.263
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 874.525
Türev Araçlar 0
Stoklar 16.737.426
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.822.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 47.329.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 62.920.807
Finansal Yatırımlar 692.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.211.863
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.305.669
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 906.194
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.303.946
Maddi Duran Varlıklar 34.575.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 946.712
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 946.712
Peşin Ödenmiş Giderler 3.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.186.824
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 110.250.588
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.165.373
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.458.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 20.786.962
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.442
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.776.520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 9.183.281
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 78.269
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.105.012
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.002.591
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.002.591
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.733.719
ARA TOPLAM 46.165.373
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.093.353
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.303.754
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 4.796.252
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.796.252
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.099.956
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.099.956
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.893.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 48.991.862
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 48.991.862
Ödenmiş Sermaye 24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.256.991
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.560.905
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları -303.914
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.660
- Yabancı Para Çevirim Farkları 12.660
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.776.164
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -97.524
Net Dönem Karı/Zararı 1.699.431
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 110.250.588

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR