Gsd Holdıng Mali Tablolar


2014-12 * GSDHO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.865.659.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.283.000
Finansal Yatırımlar 1.122.000
Ticari Alacaklar 1.834.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.834.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 286.452.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 688.000
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 285.764.000
Diğer Alacaklar 4.728.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.728.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.427.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 615.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.000
Diğer Dönen Varlıklar 287.000
ARA TOPLAM 301.758.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.563.901.000
DURAN VARLIKLAR 244.178.000
Finansal Yatırımlar 663.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 6.822.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 6.822.000
Diğer Alacaklar 1.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 227.733.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197.000
Peşin Ödenmiş Giderler 16.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.746.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.109.837.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.191.430.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.159.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.834.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.834.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 153.818.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 1.000
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 153.817.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 5.178.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.178.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 774.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 508.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.136.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.124.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.000
ARA TOPLAM 173.417.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 3.018.013.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.158.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 109.168.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.990.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.990.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 806.249.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 639.016.000
Ödenmiş Sermaye 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 85.986.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -10.737.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.284.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.620.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.620.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.881.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 12.481.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.400.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.274.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 278.511.000
Net Dönem Karı/Zararı 2.197.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 167.233.000
TOPLAM KAYNAKLAR 4.109.837.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR