T. Halk Bankası Mali Tablolar


2015-12 * HALKB
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 23.324.971.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 269.341.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 269.341.000
Devlet Borçlanma Senetleri 16.074.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 247.055.000
Diğer Menkul Değerler 6.212.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 2.513.285.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 11.208.993.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 160.748.000
Devlet Borçlanma Senetleri 11.048.245.000
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 126.744.977.000
Krediler ve alacaklar 125.799.124.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1.040.418.000
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 124.758.706.000
Takipteki Krediler 3.973.738.000
Özel Karşılıklar (-) 3.027.885.000
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 16.676.797.000
Devlet Borçlanma Senetleri 16.676.797.000
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 227.320.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 227.320.000
Mali İştirakler 221.000.000
Mali Olmayan İştirakler 6.320.000
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.685.934.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2.647.905.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 38.029.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.099.447.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 76.951.000
Şerefiye 0
Diğer 76.951.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 365.000.000
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.091.000
Satış Amaçlı 1.091.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 1.535.243.000
AKTİF TOPLAMI 187.729.350.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 122.145.965.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1.019.114.000
Diğer 121.126.851.000
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 150.706.000
ALINAN KREDİLER 20.261.616.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 8.410.266.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 100.030.000
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 8.310.236.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.905.289.000
Bonolar 1.565.442.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 7.339.847.000
FONLAR 1.963.699.000
Müstakriz Fonları 27.850.000
Diğer 1.935.849.000
MUHTELİF BORÇLAR 2.317.588.000
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.592.403.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1.090.000
Finansal Kiralama Borçları 1.243.000
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 153.000
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 2.129.143.000
Genel Karşılıklar 1.123.838.000
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 670.863.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 334.442.000
VERGİ BORCU 427.242.000
Cari Vergi Borcu 357.978.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 69.264.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0
ÖZKAYNAKLAR 19.424.343.000
Ödenmiş Sermaye 1.250.000.000
Sermaye Yedekleri 3.309.143.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 966.835.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1.128.435.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 8.711.000
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.205.162.000
Kar Yedekleri 12.549.887.000
Yasal Yedekler 1.335.865.000
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 11.166.841.000
Diğer Kar Yedekleri 47.181.000
Kar veya Zarar 2.315.313.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0
Net Dönem Karı/Zararı 2.315.313.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 187.729.350.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR