Orma Orman Mahsullerı Mali Tablolar


2015-6 * ORMA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 170.416.294
Nakit ve Nakit Benzerleri 560.392
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 115.413.965
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.602.357
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.811.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 815.517
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 815.517
Türev Araçlar 0
Stoklar 42.457.358
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9.209.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 513
Diğer Dönen Varlıklar 1.958.696
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 241.869.261
Finansal Yatırımlar 787.500
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 42.867
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.867
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 990.335
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 225.979.350
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.388
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.388
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.724.447
Diğer Duran Varlıklar 11.219.374
TOPLAM VARLIKLAR 412.285.555
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 307.914.958
Kısa Vadeli Borçlanmalar 124.257.929
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.240.625
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 97.915.335
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.919.833
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 66.995.502
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 25.044.579
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.061.962
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 982.617
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.061.984
Ertelenmiş Gelirler 31.436.264
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.958.242
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.442.600
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 515.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.499.327
Uzun Vadeli Borçlanmalar 84.594.201
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.905.126
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.905.126
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 12.871.270
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.871.270
Ödenmiş Sermaye 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 23.141.114
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.497.914
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 70.497.914
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -61.868.871
Net Dönem Karı/Zararı -33.396.475
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 412.285.555

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR