Penta Teknolojı Urunlerı Dagıtım Mali Tablolar


2022-9 * PENTA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.557.917.830
Nakit ve Nakit Benzerleri 251.019.627
Finansal Yatırımlar 18.518.700
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 18.518.700
Ticari Alacaklar 2.204.495.937
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.613.306
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.197.882.631
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 222.891
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 222.891
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.000.311.673
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.585.702
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 78.936.107
Diğer Dönen Varlıklar 827.193
ARA TOPLAM 3.557.917.830
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 121.833.731
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.190.707
Maddi Duran Varlıklar 23.604.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.374.822
- Şerefiye 35.844.648
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.530.174
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.816.592
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.679.751.561
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.275.522.596
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.956.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.429.816.449
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.438.026
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.423.378.423
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.118.004
Diğer Borçlar 622.906.104
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 622.490.637
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 415.467
Türev Araçlar 947.361
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 135.230.270
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.954.493
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.954.493
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.171.274
ARA TOPLAM 2.275.522.596
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.800.885
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.932.446
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.932.446
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.868.439
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.423.951
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.444.488
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.305.323.481
Ö Z K A Y N A K L A R 1.374.428.080
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.374.428.080
Ödenmiş Sermaye 43.724.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 372.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 888.616.793
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.170.003
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.170.003
- Yabancı Para Çevirim Farkları 889.786.796
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.880.245
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.849.466
Net Dönem Karı/Zararı 26.357.576
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.679.751.561

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR