Sanel Muhendıslık Mali Tablolar


2022-9 * SANEL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 30.064.645
Nakit ve Nakit Benzerleri 466.813
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 18.543.245
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.543.245
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 586.889
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 586.889
Türev Araçlar 0
Stoklar 3.563.184
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.099.453
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.910
Diğer Dönen Varlıklar 3.136.010
ARA TOPLAM 30.064.645
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 26.384.264
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.900.000
Maddi Duran Varlıklar 15.263.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.000
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.778.132
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 56.448.909
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.667.273
Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.190
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.480.974
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.480.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.066.932
Diğer Borçlar 17.344.562
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.338.262
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.300
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.708.822
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 273.305
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.953.786
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 369.907
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.583.879
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 804.702
ARA TOPLAM 34.667.273
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.586.233
Uzun Vadeli Borçlanmalar 292.960
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 445.797
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.253.506
Ö Z K A Y N A K L A R 19.195.403
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.777.117
Ödenmiş Sermaye 18.255.333
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.391.066
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.391.066
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -474.210
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.413.878
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.632.281
Net Dönem Karı/Zararı 3.431.683
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.418.286
TOPLAM KAYNAKLAR 56.448.909

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR