Sonmez Pamuklu Mali Tablolar


2015-9 * SNPAM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 38.449.228
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.169.300
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 8.033.604
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.975.134
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.058.470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.280.319
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.280.319
Türev Araçlar 0
Stoklar 4.854.987
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 111.018
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 38.449.228
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 67.574.139
Finansal Yatırımlar 30.227.550
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.520
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.520
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.789.553
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.820.517
Maddi Duran Varlıklar 3.877.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.581
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.581
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.838.182
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 106.023.367
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.167.886
Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.043
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.058.461
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.620.775
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.437.686
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 281.402
Diğer Borçlar 37.340
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 73
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.267
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 108.613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 418.328
Kısa Vadeli Karşılıklar 202.699
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.142
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 183.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 4.167.886
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 695.986
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 695.986
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 695.986
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 101.159.495
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 101.159.495
Ödenmiş Sermaye 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları 21.966.586
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -43.479
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar -43.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 668.737
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -12.654.205
Net Dönem Karı/Zararı 11.290.606
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 106.023.367

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR