Turkcell Mali Tablolar


2015-9 * TCELL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.187.645.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.902.479.000
Finansal Yatırımlar 66.000
Ticari Alacaklar 4.001.527.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.380.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.989.147.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 425.524.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 425.524.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 69.945.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 715.244.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.525.000
Diğer Dönen Varlıklar 68.335.000
ARA TOPLAM 9.187.645.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 11.367.443.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 819.883.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 819.883.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 20.763.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.763.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 747.263.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 50.391.000
Maddi Duran Varlıklar 6.434.455.000
- Şebeke Ekipmanları 5.039.582.000
- Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.394.873.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.898.451.000
- Şerefiye 32.834.000
- GSM ve Diğer Telekomünikasyon İşletme Lisansları 1.369.357.000
- Bilgisayar Yazılımları 1.369.330.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.930.000
Peşin Ödenmiş Giderler 272.492.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.534.000
Diğer Duran Varlıklar 69.211.000
TOPLAM VARLIKLAR 20.555.088.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.374.066.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.947.141.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 937.207.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.291.716.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.676.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.283.040.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.500.000
Diğer Borçlar 676.204.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 676.204.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 142.236.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 188.632.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 121.232.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 98.901.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.331.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.198.000
ARA TOPLAM 5.374.066.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.403.688.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 582.207.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 49.072.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.072.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 46.843.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 373.206.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 86.920.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 286.286.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.130.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 300.230.000
Ö Z K A Y N A K L A R 13.777.334.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.704.757.000
Ödenmiş Sermaye 2.200.000.000
Katkı Sermaye 35.026.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Satış Opsiyonu Değerleme Fonu -795.517.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Kar��ılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 269.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 382.166.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 382.166.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.206.078.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.191.416.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.485.319.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 72.577.000
TOPLAM KAYNAKLAR 20.555.088.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR