***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Evliya Çelebi Maallesi, Şimal Kuytu Sok, 299 ada, 29 no.lu parselde bulunan Alarko-Dim İş Merkezi'nin 4 adet bağımsız bölümü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
39.640.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,70
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
61,55
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,17
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1,52
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,56
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
32,49
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Duran varlığı nakde çevirerek şirket yatırım stratejisini geliştirmek.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
39.632.150 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Sürgü Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.09.2022 - 2022REV588
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
39.075.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

Portföyümüzde yar alan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Evliyaçelebi Mahallesi, Şimal Kuytu Sokak, 299 ada, 29 no.lu parselde bulunan Alarko-DİM İş Merkezi'nin 1-2-3-4 no.lu bağımsız bölümlerinin 39.640.000 TL+KDV bedel üzerinden Sürgü Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak tahsil edilmesine ilişkin karar daha önce kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu satışa ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, 39.640.000 TL+KDV tutarındaki satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.   Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066424


BIST